Kontaktinformācija


Akmeņu iela 1
Jelgava, LV-3004
Tālr: 63029555
Faks: 63012595

E-mail: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Vadības komanda:


direktors - Agris Celms
Tālr: 63010352
direktora vietniece
mācību darbā
Ivita Steķe
Tālr: 63012590
direktora vietniece
mācību darbā
Ārija Puriņa
Tālr: 63012590
direktora vietniece
audzināšanas darbā
Sanita Baltiņa
sanita.baltina@izglitiba.jelgava.lv
Tālr: 63023378
direktora vietniece
mūzikas novirziena darbā
Liena Celma
direktora vietniece
saimnieciskajā darbā
Ruta Briģe
Tālr: 63029074
direktora vietniece
informātikas jautājumos
Aija Puste
direktora vietniece
informātikas jautājumos
Guna Zemīte
sekretāre
Ilona Daģe
Tālr: 63029555

  • Dežurants
  • Tālr: 63012594

  • Skolotāju istaba
  • Tālr: 63028857


© 2008