Skolēnu padome

Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2018./2019.mācību gadā


Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2016./2017.mācību gadā

Skolēnu padomes sastāvs


Skolēnu padomes rūķi saka paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Skolēnu padomes rīkotajās aktivitātēs 2015. gadā. Lai jauks mums visiem kopā arī nākamais gads!


Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2015./2016.mācību gadā


Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2014./2015.mācību gadā

 


Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2013./2014.mācību gadā


Skolēnu padomes veidotā sveču kompozīcija Hercoga Jēkaba laukumā 18. novembrī


Skolēnu padome Jelgavas 4. vidusskolā

2012./2013.mācību gadā

9.a

 Rosalina Fiļimonova

 

 Elīna Petrika

 

9.b

 Kitija Mināte

 

 Laine Beitiņa

 

 Zane Šteinberga

 

9.c

 Anete Ļaksa

 žurnāliste, fotogrāfe

 Elīna Sargune

 žurnāliste, fotogrāfe

10.a

 Olga Jasjuļaņeca

 

 Estere Ērgle

 

 Monta Brauere

 J4V SP priekšsēdētāja vietniece, žurnāliste

 Elīna Sitņikova

 

 Jānis Baško

 

 Everita Trankale

 žurnāliste

 Arnis Žilvinskis

 

 Ralfs Grīnfelds

 

11.a

 Rihards Sergejevs

 

 Ieva Skadmane

 

 Dita Grundule

 

 Laura Lipiņa

 

11.b

 Sabīne Trumsiņa

 žurnāliste, protokoliste

 Vaiva Ribaka

 J4V SP priekšsēdētāja

 Aiva Govče

 

 Lauma Niedrīte

 J4V avīzes galvenā redaktore

12.a

 Krists Krūskops

 video reportāžu veidotājs

 Laura Baltiņa

 pārstāve Jelgavas Skolēnu domē

 Emīlija Sembiņa

 

 Anete Lībiete

 

 Laura Cīrule

 pārstāve Jelgavas Skolēnu domē

12.b

 Laura Boreja

 

 

 Elīna Mengote

 

 

 Elīna Gaile

 

 

 Aldis Reihmanis

 

 

 

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PADOMES

DARBĪBAS REGLAMENTS

 

I  Vispārīgie jautājumi

  1. Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padome (turpmāk tekstā J4V SP) ir demokrātiska un sabiedriska skolēnu līdzpārvaldes forma.
  2. J4V SP izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
  3. J4V SP savā darbībā ievēro Jelgavas 4. vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, J4V SP reglamentu.
  4. J4V SP veido 9.-12. klašu ievēlēti pārstāvji.
  5. J4V SP priekšsēdētāja vietnieks vada Mazo skolēnu padomi, kuras sastāvā darbojas 1.-8. klašu vecākie.

Sīkāk var lasīt: REGLAMENTS