MŪZIKAS NOVIRZIENS
pamatskolas profesionāli orientētā virziena programma ar padziļinātu mūzikas apguvi

MŪZIKAS NOVIRZIENA AKTUĀLITĀTES MŪSU
KOMANDA
UZŅEMŠANA
     
     
KOLEKTĪVI  INDIVIDUĀLIE
IZPILDĪTĀJI
 VĒSTURE