Skolēnu padome

2015./2016.mācību gads 

Skolēnu padomes rūķi saka paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Skolēnu padomes rīkotajās aktivitātēs 2015. gadā. Lai jauks mums visiem kopā arī nākamais gads!