Skolēnu padome

2016./2017.mācību gads

Skolēnu padomes sastāvs  Skolēnu padomes darbs 2016./2017. mācību gadā

Video veltījums 2017.gada absolventiem

  Tādi mēs esam