Skolēnu padome

2017./2018.mācību gads

 Skolēnu padomes sastāvs   Darba izvērtējums 

  Skolēnu padomes darbs 2017./2018. mācību gadā

Tādi mēs esam 

 

 Video veltījums 2018.gada absolventiem