Skolēnu padome 

2018./2019.mācību gads

Skolēnu padomes sastāvs      Skolēnu padomes Darba plāns 


 

 
  

 

      

 1.semestrī paveiktais


 Sklēnu padomes dalība Labo darbu nedēļā


  Skolēnu padomes darbības noteikumi