2023./2024. mācību gada 1. klases ir nokomplektētas.


Uzņemšana

Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas).

 Iesniegums no 2.-9. klasei     Iesniegums no 2.-9. klasei 

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

 Iesniegums stājoties 10.klasē

  Iesniegums 10. klasei     Iesniegums 10. klasei 

 Lai iepazītos ar izglītības programmām spied šeit


 


 

Iesniegums

Iesniegums

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 4. vidusskola" pamatizglītības programmā ar mūzikas un sporta ievirzi.

NOTEIKUMI  GROZĪJUMI “Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  izglītības iestādēs”


Uzņemšana

Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas).

 

 Iesniegums no 2.-9. klasei     Iesniegums no 2.-9. klasei 

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

10. klasei iesniegumu veidlapas:

  Iesniegumu aizpilda skolēns 10.-12. kl.

 

 Lai iepazītos ar izglītības programmām spied šeit