Direktors

AGRIS CELMS

Pieņemšanas laiks 

Trešdien 14:00-16:00

 Agris.Celms@izglitiba.jelgava.lv

 63010352

 


Direktora vietniece mācību darbā

IRĒNA SITŅIKOVA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

 Irena.Sitnikova@izglitiba.jelgava.lv


 63012590

 


Direktora vietniece mācību darbā


ILZE MIKLAŠEVICA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

 Ilze.Miklasevica@izglitiba.jelgava.lv


63012595

 


Direktora vietniece audzināšanas darbā


SANITA BALTIŅA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

 Sanita.Baltina@izglitiba.jelgava.lv

 63023378

 


Direktora vietniece mūzikas novirziena darbā


LIENA CELMA

Pieņemšanas laiks 

Trešdien 14:00-16:00

  Liena.Celma@izglitiba.jelgava.lv

 


Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā


JURIS ŠENBERGS

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

 Juris.Senbergs@izglitiba.jelgava.lv


63029074

 


Direktora vietniece informātikas jautājumos


AIJA PUSTE

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

 Aija.Puste@izglitiba.jelgava.lv

 


Direktora vietniece informātikas jautājumos

GUNA PENTJUŠA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

Guna.Pentjusa@izglitiba.jelgava.lv

 


Direktora vietniece metodiskajā darbā

GERDA EVERTE

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14:00-16:00

Gerda.Everte@izglitiba.jelgava.lv

 


Sekretāre


KRISTĪNE LELLE

  Kristine.Lelle@izglitiba.jelgava.lv


63029555


 

Sekretāre


MAIJA LAPINA

  Maija.Lapina@izglitiba.jelgava.lv

 63029074

Dežurants

 63023141