Skolotāji

 

Skolas metodiķe

Aija Pridāne

 

Sabiedrisko zinību

skolotāji

MK vadītāja Māra Aprāne

 Latviešu valodas

skolotāji

MK vadītāja Sanita Baltiņa

Tehnoloģiju

skolotāji

MK vadītāja Aija Pridāne 

Vēsture

 • Kristīne Romanovska
 • Māra Aprāne
 • Ilmārs Danovskis
 • Ilze Ercmane

Kulturoloģija

 • Māra Aprāne

Politika un tiesības

 • Kristīne Romanovska

Sociālās zinības

 • Sarmīte Polfandere
 • Ilze Ercmane
 • Gerda Everte

Psiholoģija

 • Ludmila Rudika

Ekonomika

 • Lita Vanaga

ZPD

 • Aija Pridāne

Vizuālā māksla

 • Māra Aprāne
 • Laura Ivaska
 • Ieva Atvase
 • Ilze Klāva
 • Sanita Baltiņa
 • Evita Mahoņina – Mahina
 • Skaidrīte Rāta -Adamoviča
 • Līga Andronova
 • Lūcija Apela
 • Gerda Everte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

 • Aija Pridāne
 • Harijs Laudinskis
 • Gunita Boka
 • Laura Hofmane
 • Kristīne Goldberga

Tehniskā grafika

 • Harijs Laudinskis

Informātika

 • Aija Puste
 • Krstīne Goldberga
 • Guna Pentjuša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātikas

skolotāji

MK vadītāja Renāte Bogdanova

Dabaszinību

skolotāji

MK vadītāja Aina Pitrāne

Sporta

skolotāji

MK vadītāja Nataļja Gorškova

 • Ingrīda Ilmane
 • Renāte Bogdanova
 • Inta Zubova
 • Ludmila Jaščenko
 • Vita Paula
 • Natālija Sergejeva
 • Ilga Martinsone
 • Brigita Preisa
 • Elīna Sitņikova
 • Inta Spārīte

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 • Aina Pitrāne
 • Niks Kļaviņš
 • Agris Andersons

Ķīmija

 • Viktorija Kagaine

Bioloģija

 • Baiba Jansone
 • Natālija Daukule
 • Lauma Kļaviņa

Dabaszinības

 • Ginta Landorfa
 • Kristīne Priede
 • Maija Jasēviča

Ģeogrāfija

 • Kristīne Priede
 • Ginta Landorfa
 • Liene Pomilovska
 
 • Nataļja Gorškova
 • Uģis Ozols
 • Dace Dombrovska - Baškirova
 • Gundega Vaščenko
 • Artūrs Pitrāns
 • Kārlis Vītoliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svešvalodu

skolotāji

MK vadītājas Dzintra Lapiņa

Mūzikas

skolotāji

MK vadītāja Krista Lūsiņa

Sākumskolas

skolotāji

MK vadītāja Indra Šteina

 Angļu valoda

 • Tatjana Šinkus
 • Dace Gulbe
 • Ilze Šulca
 • Andra Ģingule
 • Iraida Novicka
 • Iveta Balode
 • Olga Karasenko
 • Diāna Fogta
 • Irina Laščevska
 • Alesia Navmovicha
 • Dzintra Lapiņa

Vācu valoda

 • Ingrīda Drēska
 • Ļubova Vladimirova

Krievu valoda

 • Irēna Sitņikova
 • Oksana Beidzeniece
 • Jeļena Djakonova
 • Ludmila Rudika

Franču valoda

 • Inese Janovska-Zia

 

 

 • Agris Celms
 • Liene Celma
 • Līga Celma - Kursiete
 • Oskars Celms
 • Gatis Priekulis
 • Daiga Rudzīte
 • Tajana Kārkliņa
 • Inga Lankenfelde
 • Ingus Leilands
 • Margita Galiņa
 • Irina Zinoviča
 • Edgars Ansonskis
 • Krista Lūsiņa
 • Leonīds Buko
 • Ervīns Anstrāts
 • Zane Stafecka
 • Antra Zondaka
 • Lita Gardene

 

 

 

 

 

 • Zaiga Bitāne
 • Rudīte Dīce
 • Mārīte Dille
 • Laila Gurejeva
 • Īrisa Kazibajeva
 • Vera Kokarēviča - Gerķe
 • Ilze Lillā
 • Diāna Ozoliņa
 • Māra Paspārne
 • Sarmīte Polfandere
 • Inese Saulīte
 • Iveta Silinēviča
 • Gunita Strupka
 • Indra Šteina
 • Ritma Tautere
 • Antra Zondaka
 • Anda Mērniece
 • Simona Olšauska
 • Gunta Klešnika
 • Ilze Miklaševica
 • Inga Branca

Pagarinātās grupas skolotāji:

 • Iveta Silinēviča
 • Ligita Govče
 • Inga Branca
 • Liene Simona Lībiete
 • Renāte Petrovska
 • Liene Pomilovska