Skolēnu apliecības izgatavošana

  • Iesniegumu aizpilda mājās vecāki vai skolēni, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu

  • Iesniedz sekretārei 21. kab.

  • Pēc 10 darba dienām izgatavoto skolēnu apliecību var saņemt 22. kab.,
    darba dienās no plkst. 09.00 - 15.00.

 

 iesniegums

 noteikumi