Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu šeit

KAA PLĀNS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ
2017./2018. MĀCĪBU GADAM 

PEDAGOGI KARJERAS KONSULTANTI


Ludmila Jaščenko
1.-6. klasēm

   79. kabinets
 Ludmila.Jascenko@izglitiba.jelgava.lv

Pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena 14:00 - 16:00

Individuālās konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-pastu vai e-klasē.


Ilze Liepiņa
7.-12. klasēm

   79. kabinets
 
Ilze.Liepina@izglitiba.jelgava.lv

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 13:00 - 15:00Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā

09.04. 2018.
04.04. 2018.


02.04.2018.09.03.2018.

2018. gada 7.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 5.a klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz lauku sētu “Caunītes” ar mērķi iepazīties ar uzņēmumu, noskaidrot uzņēmuma dibināšanas ideju, darbības virzienus, iepazīties ar uzņēmuma saimniekiem – vadītāju Jāni Rubeni un projektu vadītāju Santu Rubeni, gūt priekšstatu par lauku tūrismā nepieciešamajām profesijām, par latviešu amata meistaru prasmēm, par maizes cepšanas procesu, kā arī iejusties maizes cepēja un degustatora lomās,  cepot un degustējot pašizcepto maizi.


09.03.2018.

2018. gada 7. martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, notika karjeras atbalsta pasākums “Personības izaugsmes loma profesijas izvēlē” 9.- 12. klašu skolēniem, ko vadīja personības izaugsmes treneris Kristaps Kravalis. Nodarbības laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un uzzināja kāda loma profesijas izvēlē ir personības izaugsmei un motivācijai. Izskaidroja personīgā “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida plāna būtisko lomu, lai izvirzot prioritātes, mērķus tiktu sasniegts vēlamākais rezultāts. Lekcijas un praktisko nodarbību gaitā personīgās izaugsmes treneris caur savu pieredzes/ veiksmes stāstu sniedza iedrošinājumu un praktiskus paņēmienus, kā dzirdēto skolēniem izmantot reālajā dzīvē, lai kļūtu par veiksmīgiem jauniešiem. Uz konkrētu piemēru bāzes tika analizēts, kas atšķir jauniešus, kuri  veiksmīgāk izvēlas savu karjeru un dzīves ceļu no tiem jauniešiem, kam tas nav izdevies tik  veiksmīgi. Minēti konkrēti principi, kas jāievēro, lai sasniegtu mērķus. 


22.02.2018.

     2018. gada 21. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Garšīga pēcpusdiena” un tikās ar maizes ceptuves “Lāči” pārstāvjiem un ģimenes uzņēmumu “GiLine”. Pasākuma vadītāja Ginta Čaunāne SIA “Lāči” sabiedriskās ēdināšanas un izklaides daļas pārdošanas speciāliste atraktīvi stāstīja par uzņēmuma dibināšanas ideju, uzņēmuma specifiku, par maizes tapšanas procesu un tradīcijām, par meistariem, amatu nosaukumiem un  profesijām maizes ceptuvē, par pienākumiem un atbildību, par nepieciešamajiem darbarīkiem, ka arī iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs, piemēram, maizes kukuļu svēršanā, mīklu minēšanā, maizītes degustācijā. Ģimenes uzņēmuma “GiLine” dibinātāji Ginta un Māris Logini sniedza ieskatu par ceļu no idejas par uzņēmumu līdz tā izveidošanai, par uzņēmuma darbības virzienu, par ražošanas procesu, par procesā iesaistītajām profesijām un nepieciešamajiem amatiem. Skolēni uzzināja, kas ir veselīgi našķi un kāpēc jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm, kā arī varēja iejusties degustatora lomā, mēģinot noteikt našķu garšu.

Vairāk attēlu skatīt

21.02.2018. 

KAA PASĀKUMS "Vai es varu būt...?"

     2018.gada 19. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 3.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Vai es varu būt ...?". Lekcijas/diskusijas/radošās darbnīcas laikā skolēniem tika piedāvāts iepazīt vienu no uzņēmumiem: SIA "DZ"Audumu, aizkaru un šūšanas salons, SIA "Grieta 3" Floristikas skola-meistardarbnīca, SIA "W&D" Foto un dizaina studija, noskaidrot uzņēmumu galvenos darbības virzienus, specifiku, piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, veidot priekšstatu par nodarbinātājiem amatiem uzņēmumos - florista, fotogrāfa, šuvējas darba ikdienu, darba pienākumiem, darba īpatnībām. Par šuvējas amata noslēpumiem stāstīja D.Saltuma, par florista darba būtību - L.Laurīte, bet fotogrāfa pieredzē dalījās J.Zēbergs.Vairāk attēlu skatīt


23.01.2018.

KAA PASĀKUMS "IEPAZĪSTI DARBU KAFEJNĪCĀ"

     2018.gada 22.janvārī Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 4.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti darbu kafejnīcā” un tikās ar SIA “Viesu Līči” valdes locekli, kafejnīcas “Zemnieku cienasts” vadītāju Vitu Šķiņķi, vadītājas vietnieci Elīnu Mengoti un šefpavāri Vinetu Mežaraupi.
     Skolēni iepazinās ar kafejnīcas “Zemnieku cienasts” pirmsākumiem un vēsturi, ar darba specifiku un tajā nepieciešamajām profesijām, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un iejūtās pavāra, pavāra palīga, viesmīļa un konditora profesijās.

 Vairāk attēlu skatīt


20.12.2017.

 KAA PASĀKUMS "IZSTĀSTI SAVU NĀKOTNES NODARBOŠANĀS STĀSTU"

2017. gada 19. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 8. klašu skolēniem Jolanta Priede vadīja nodarbības „Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”. Skolēni tika iepazīstināti kā apzināt savus talantus, izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, izmantojot SMART mērķu izvirzīšanas metodi. Ar koučinga spēli “Punctum” (Points of You produkts: http://www.points-of-you.com/) skolēni grupās izspēlēja kāda no grupas biedra profesionālo dzīves stāstu, izmantojot projektīvās kārtis.

Vairāk attēlu skatīt 


31.10.2017.

VECĀKU DIENA

  PREZENTĀCIJA 
DARBA LAPA VECĀKIEM
   


23.10.2017.

J4V KARJERAS NEDĒĻA 2017

KARJERAS NEDĒĻAS PLĀNS FOTO GALERIJA

Karjeras nedēļas ideja un mērķi:

  • palīdzēt skolēniem izzināt sevi, profesijas, izglītības iespējas, veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties;
  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas.

Karjeras nedēļas ietvaros skolā ir notikuši vairāki pasākumi un uzdevumi:

  • Interaktīva spēle ar QR kodiem “Orientējies profesijās” 4.- 6. klasēm;
  • -12.klašu balsošana par Jelgavas 4.vidusskolas bīstamākām profesijām;
  • Plakātu “Profesijas mugursoma” izveide 7.-8.klasēm;
  • Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveide 9. – 12.klasēm;
  • Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju”;
  • Pašizpētes testi 7.-12.klasēm.

     Interaktīvas spēles ar QR kodiem “Orientējies profesijās” mērķis – izzināt profesiju daudzveidību un veicināt prasmi meklēt informāciju. Spēlē piedalījās vairākas klases 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.c, 5.d, 6.b, 6.c, 6.d. Kopā piedalījās 126 skolēni. QR kodu spēles aktīvāko klašu tops: 5.d klase, 4.a klase, 5.c klase, 5.a klase, 6.b klase.
    QR kodu spēlē “Orientējies profesijās” visprecīzākie bija 6.c klases skolnieces A.Trankale, L.Slivjuka, A.Šalajeva (20  no 20 punktiem), 4.a klases skolniece L.Beihmane  un 4.b skolnieki P.Grietēns, R. Gasners (19 no 20 punktiem).
Jelgavas 4. vidusskolas TOP “Bīstamākas profesijas” balsošanas mērķis – sniegt skolēniem ieskatu bīstamāko profesiju daudzveidībā. Pavisam nobalsoja 115 skolēni. Balsošanas rezultātā tika noskaidrotas bīstamākās profesijas: 1.- ugunsdzēsējs, 2.-elektriķis un sapieris, 3.- debesskrāpju celtnieks, 4.- policists, 5.- dzīvnieku dresētais. Aktīvākās klases balsošanā: 2.a klase – 95,45%, 1.b klase – 66,60%, 4.d klase – 61,53%, 7.b klase – 50%, 4.a klase – 46,66%, 1.a klase – 30,43%Plakātu “Profesijas mugursoma” izveidē piedalījās visas 7.-8.klases.
    Plakātu izveides mērķis: izzināt dažādu profesiju būtību un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi.  Skolēni, veidojot plakātu, meklēja internetā informāciju un papildināja plakātu par konkrēto profesiju, ietverot aprakstus šādiem jautājumiem: darba pienākumi, darba apstākļi, darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums, nepieciešamā izglītība (kurās izglītības iestādēs to var apgūt, cik ilgi jāmācās, cik tas maksā), iespējamais atalgojums, profesijas “+” un “-“.
     Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveides mērķis: izzināt dažādu mācību priekšmetu saistību ar profesijām un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi. Skolēni, veidojot plakātu, meklēja profesijas, kurās noder konkrētā mācību priekšmeta apgūtais, kā arī norādīja trīs profesijas, kuras nemaz nav saistītas ar konkrēto priekšmetu. 
    Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju” notika ar mērķi lai iepazīstinātu skolēnus ar savu ceļu, kā nonāca līdz pedagoga profesijai. Stāstījumu veidojot, varēja balstīties uz šādām vadlīnijām: Kāpēc un kā izvēlējāties pedagoga profesiju?  Kāda ir Jūsu izglītība? (izglītības iestāde/-es, programmas nosaukums, mācību ilgums utt.); Kuri mācību priekšmeti ir nozīmīgi Jūsu profesijā? Kādi ir galvenie darba pienākumi? Kādas personības iezīmes nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs pedagogs? Profesijas plusi un mīnusi? Kā ir mainījusies profesija kopš Jūs sākāt strādāt? 
    Pašizpētes testi bija paredzēti 7.- 12. skolēnu vecumposmam. Testus aizpildīja 41 skolēns. Piedalījās 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10 a, 10.b. Aktīvākie bija 7.b klases skolēni. Tests “Uztveres tipa noteikšana” aizpildīts 25 reizes, “Mans pašvērtējums” – 21, “Profesijas pievilcība” – 24 un “Izziņas spējas jeb intelekts” – 23.
    Vairākas klases: 3.d, 8.a, 6.b, 6.a, 12.a, 8.b piedalījās arī Jelgavas pilsētas karjeras nedēļas organizētājos pasākumos. 3.d un 6.a klases apmeklēja radošas darbnīcas profesijas iepazīšanai “Es būšu ...” Jelgavas Tehnikumā, 8.a klase apmeklēja pasākumu “Es būšu ... ķīmiķis, inženieris vai tehnologs” SIA “Jelgavas ūdens”, 6.b klase apmeklēja LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes organizēto pasākumu “Sociologa mikroskops”, 12.a klase apmeklēja nodarbību “Karjeras ceļš” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Sākumskolas skolotāji organizēja zīmējumu konkursu “Mana sapņu profesija”, konkursā piedalījās 3.c, 1.b, 1.c, 4.e un citas klases.
    Dažas klases (3.c, 5.c, 6.c, 4.b) karjeras nedēļas laikā veica “Interviju par profesiju”, aptaujājot savus vecākus, radiniekus. Pēc intervijas skolēni aizpildīja darba lapu “Intervijas atspoguļojums – skolēna pārskats” ar mērķi noskaidrot vai darbs par kuru veica interviju ir viegls/grūts, kuri darba pienākumi šķiet visinteresantākie/garlaicīgie un vai pats skolēns pieļauj domu, ka var strādāt šo darbu.