Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana klasēs, kurās ir brīva vieta/-s:

Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
 • liecība.

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
 • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
 • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas).

Fotografēšanās skolēna apliecībai no 22. augusta līdz 30 augustam:


Uzņemšana 1. klasē (2022./2023.m.g. klašu komplekti ir nokomplektēti).   Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
 • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
 • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
 • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā).
 • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā.

 

 Iesniegums no 2.-9. klasei     Iesniegums no 2.-9. klasei 

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

10. klasei iesniegumu veidlapas:

  Iesniegumu aizpilda skolēns 10.-12. kl.