Uzņemšana

Uzņemšana 1. klasē

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs"

Uzņemšanas noteikumi Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes  “Jelgavas 4.vidusskola” 1.klasē  pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) programmā (programmas kods 21014111) 

 Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par uzņemamo skaitu Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1., 7. un 10.klasē 2019./2020. mācību gadā"

 

 Iesnieguma veidlapa


Uzņemšana skolā (Izņemot 1. un 10. klasi)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);


Uzņemšana 10. klasē

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par
16 gadiem, iesniedz:


1. direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1.1. apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu, pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts) kopijas (uzrādot oriģinālus);
 

Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu

Ja izglītojamais (obligātajā izglītības vecumā), kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, vecāki:

1. pamatojoties uz iesniegumu, saņem izziņu no tās izglītības iestādes direktora, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties. Izziņa izglītojamam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā;
2. minēto izziņu un iesniegumu par izglītojamā izstāšanos iesniedz izglītības iestādes direktoram, kurā tajā brīdī izglītojamais vēl mācās.

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums.  "Par uzņemamo skaitu Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1., 7. un 10.klasē 2019./2020. mācību gadā"