Uzņemšana

Apmeklējuma reģistrācijas pieejama šeit

Uzņemšana 1. klasē (Pēdējās izmaiņas 17.01.2022.)

 

 Iesniegums   

 

Norādītie datumi var mainīties atkarībā no situācijas valstī.

Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai skolas mājas lapā!   

 


 


 Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā).
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā.

 Iesniegums no 2.-12. klasei 

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

10. klasei iesniegumu veidlapas:

 Iesniegumu aizpilda skolēns

 Iesniegumu aizpilda vecāks