Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana:

 Skolēniem reģistrējoties 2. – 12. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
  • liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

Skolēniem, iestājoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā).
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā.
  1. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

Iesnieguma veidlapa 2-9kl

Iesniegums veidlapa 10kl


 Uzņemšana 1. klasē 

 

Iesnieguma veidlapa uz mūzikas klasi