KARJERAS KONSULTANTI


 

Ludmila Jaščenko
1.-4. klasēm

   79. kabinets
 Ludmila.Jascenko@izglitiba.jelgava.lv

Individuālās konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-pastu vai e-klasē.

 

Zanda Kursīte
5.-12. klasēm

   79. kabinets
 z.kursite@inbox.lv

pirmdienās 8.20-12.00

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.20 - 16.00


Karjeras izglītība

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus profesijas izvēles jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanas un veidošanas procesā.
Karjeras izvēles process notiek jau šobrīd. Karjeras konsultants palīdz attīstīt  prasmes un zināšanas, kas ļautu:

  • apliecināt savas intereses, spējas, prasmes un nospraust konkrētus karjeras plānus;
  • iegūt zināšanas par darba pasauli, profesijām un mācīšanās iespējām;
  • attīstīt pašorganizēšanās spējas, kas palīdzētu iekļūt modernajā darba tirgū, pieņemt lēmumus par savu karjeru un veicinātu pašnoteikšanos.

Karjeras konsultants var palīdzēt vecākiem izprast sava bērna vajadzības, spējas, uzzināt, kā palīdzēt savam bērnam karjeras izvēles procesā.