2017./2018. mācību gads


5.06.2018.

 
9. klases izlaidums   12. klases izlaidums

4.06.2018.


4.06.2018.

Informācija par karšu izmaksām:

SEB

https://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekinu-kartes/jelgavas-pilsetas-transporta-karte#cenradis-un-nosacijumi

Norvik

https://www.norvik.eu/lv/t-townsmen-card?client=personal-charges&category=payment-cards&service=t-townsmen-card

Skolēnu E-karšu izgatavošanas process SEB bankā     
4. a klase 5. c klase 8. a klase23.05.2018.


 


30. maijā "Skolas lepnuma 2018" laureāti devās jau tradicionālajā ekskursijā, kurā katru gadu skolas aktīvākie čaklākie skolēni iepazīst kādas interesantas Latvijas vietas. Šoreiz tika iepazīts Rīgas HES un Daugavas muzejs.


22.05.2018.20.05.2018.

Apbalvojuma "Skolas lepnums" piešķiršanas kārtība


BASTA FOOTBALL NOLIKUMS 2018

18.05.2018.

Skolēnu E-karšu izgatavošanas process SEB bankā 
14.05.2018.


13.05.2018.


13.05.2018.


8.05.2018.


7.05.2018.2.05.2018.


1.05.2018. 28.04.2018.

2018. gada 25. aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “SkillsLatvia 2018” ietvaros Jelgavas 4. vidusskolas 8. klašu interesenti devās uz nacionālās meistarības konkursus “SkillsLatvia 2018”. Pasākumā izglītojamiem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, vērot profesionālās izglītības audzēkņu paraugdemonstrējumus dažādās jomās (radošā māksla un modes tehnoloģijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ražošana un inženiertehnoloģijas, sabiedriskie un individuālie pakalpojumi, celtniecība un būvniecības tehnoloģijas, transports un loģistika). Notika informatīvās tūres gida pavadībā, kur izglītojamos, sagatavoti gidi, iepazīstināja ar informāciju par veicamajiem darba uzdevumiem katrā meistarības konkursa nominācijā, profesiju daudzveidību, prasībām profesijas apguvei un turpmākajām izglītības iespējām. Katrs interesents varēja piedalīties un izmēģināt, novērtēt savas prasmes Profesiju parādē, kura izglītības iestādes un uzņēmumi aicināja izmēģināt vairāk nekā 50 dažādas profesijas un profesionālās prasmes, lai labāk izprastu savu profesionālo piemērotību, padarot vieglāku nākamās profesijas izvēli. Konkursa ietvaros bija iespēja arī izpētīt daudzveidīgas karjeras iespējas un apmeklēt izzinošo Karjeras kafejnīcu, kur apmeklētājiem neformālā gaisotnē tika radīta iespēja rast atbildes uz dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, iesaistīties diskusijās ar  profesionāļiem, dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba devējiem un audzēkņiem.
Paldies 8. klašu audzinātājām G. Jočai, K. Goldbergai, A. Ģingulei, K. Lūsiņai, K. Romansovkai!

Vairāk attēlu skatīt
Vairāk par pasākumu


22.04.2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 24. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.b klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Bauskas alus”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bezalkoholisko dzērienu ražošanas procesu un ar to saistītām profesijām, darba vidi, darbības specifiku un procesiem, pēc ekskursijas skolēni darbojās meistarklasē, kuras laikā iejutās degustatora lomā - aizpildīja protokolu un izvērtēja bezalkoholiskos dzērienus. 
Paldies klases audzinātājai S. Rātai – Adamovičai!

Vairāk attēlu skatīt
SIA "Bauskas alus"


18.04.2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 17. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 7.a klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina Rīgas Zooloģiskā dārza darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (personāla nodaļas vadītājs, veterinārārsts, dzīvnieku kopējs, zoologs, entomologs, dārznieks u.c.) kas strādā zooloģiskajā dārzā, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (izglītības un informācijas nodaļa, veterināra ambulance, akvāriju zāle, terārija ēka, tropu māja u.c.), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. 
Paldies klases audzinātājai E. Mahoņinai - Mahinai!

Vairāk attēlu skatīt
Rīgas Zooloģiskais dārzs


17.04.2018.12.04.2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 11. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 6.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Ko dara zinātnieks?” ar mērķi iepazīties ar zinātnieka un citām šīs jomas saistītām profesijām un radīt skolēnos pozitīvu priekšstatu un interesi par zinātni, to lomu valsts attīstībai šobrīd un nākotnē, par nepieciešamību un iespējām radīt, izgudrot inovatīvus produktus un pakalpojumus. Karjeras atbalsta pasākumu  “Ko dara zinātnieks?” vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” nodarbību vadītājas Nadežda Ličmane, Malvīne Soste.

 

Vairāk attēlu skatīt

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/vecaki-aicinati-novertet-berna-skolu

Vecāku aptaujas ANKETA11.04.2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 3. un 10. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju”, kura laikā bija iespēja iepazīties ar interesējošas nozares (komercdarbība, pārtikas/saldumu ražošanas, IT, jurisprudence, medicīna un secnogrāfija) pārstāvi, uzzinot kur var iegūt ar tās jomas saistītu izglītību pēc vispārizglītojošas izglītības iestādes absolvēšana. Lekcijas/ nodarbības vadītāji pastāstīja par savu profesiju (personīgo darba pieredzi, iespējamām darba vietām, darba vidi, atalgojumu, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām rakstura īpašībām un darba prasmēm), kādas ir būtiskākās prasības, lai kļūtu par konkrētās profesijas pārstāvi. Pasākumā lekcijas/ nodarbības vadīja Kristīne Ozoliņa (SIA “ZEKANTS” uzņēmējdarbība, produkta “Pupuchi” tehnologs), Pēteris Jurčenko (SIA “TurnDigitals”, lietojamības eksperts), Jānis Balodis (absolvents, zvērināta advokāta palīgs, maksāt nespējas administrators), Maija Dzene (SIA “Maijons”, scenogrāfe), Antra Bernika (fizioterapeite), Ilze Priževoite (SIA “Karameļu darbnīca”, saldumu ražošana).

Paldies par sadarbību lektoriem, 10.-12. klašu audzinātājiem, īpaši Elizabetei Pavlovskai un Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt


09.04.2018.
08.04.2018.


07.04.2018.06.04.2018.04.04.2018.


03.04.2018.


 02.04.2018.02.04.2018.


02.04.2018.
29.03.2018.

Informāciju par Līgu Celmu - Kursieti konkursam „Latvijai – 100”


28.03.2018.


27.03.2018.


26.03.2018.


26.03.2018.


08.03.2018.

No 12.-17. martam mūsu skolai ir gods uzņemt  Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas konferenci!
250 mūzikas skolotāji no visas Eiropas nedēļas garumā mācīsies, diskutēs, izzinās jaunāko par kompetenču pieeju mūzikas izglītībā.


 EAS konferences atklāšana
Jauno pianistu koncerts
EAS konferences noslēgums
 02.03.2018.


Paldies visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kas iesaistījās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā.

Lieliska dāvana mūsu darbs Latvijai simtgadē!
Paldies par darbu organizēšanu skolotājai G.Jočai!1.03.2018.


27.02.2018.


19.02.2018.


20.02.2018.

15.02.2018.11.02.2018.
9.02.2018.5.02.2018.

Attēlu rezultāti vaicājumam “video icon”31.01.2018.

ĒNU DIENA vakances skatīt

Jelgavas pašvaldības vakances skatīt 


29.01.2018.

Tikšanās ar meiteņu kori "Spīgo"


23.01.2018.

KAA PASĀKUMS "IEPAZĪSTI DARBU KAFEJNĪCĀ"

     2018.gada 22.janvārī Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 4.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti darbu kafejnīcā” un tikās ar SIA “Viesu Līči” valdes locekli, kafejnīcas “Zemnieku cienasts” vadītāju Vitu Šķiņķi, vadītājas vietnieci Elīnu Mengoti un šefpavāri Vinetu Mežaraupi.
     Skolēni iepazinās ar kafejnīcas “Zemnieku cienasts” pirmsākumiem un vēsturi, ar darba specifiku un tajā nepieciešamajām profesijām, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un iejūtās pavāra, pavāra palīga, viesmīļa un konditora profesijās.

 


22.01.2018.


16.01.2018.


13.01.2018.

Cepuru diena!

Meme diena!

Apbalvošana!11.01.2018.
 

Skolēnu vēlējumi 73.jubilejā


01.01.2018. 


21.12.2017. 

Iestājoties skolā, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:

- personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

- bērna dzimšanas apliecību.

Attēlu rezultāti vaicājumam “info icon”

Informācijai!20.12.2017.

 KAA PASĀKUMS "IZSTĀSTI SAVU NĀKOTNES NODARBOŠANĀS STĀSTU"

2017. gada 19. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 8. klašu skolēniem Jolanta Priede vadīja nodarbības „Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”. Skolēni tika iepazīstināti kā apzināt savus talantus, izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, izmantojot SMART mērķu izvirzīšanas metodi. Ar koučinga spēli “Punctum” (Points of You produkts: http://www.points-of-you.com/) skolēni grupās izspēlēja kāda no grupas biedra profesionālo dzīves stāstu, izmantojot projektīvās kārtis.


18.12.2017. 


17.12.2017. 
15.12.2017. 


15.12.2017. 

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja!

Plašāka informācija


12.12.2017. 

Latvijā ir 1200 bērnu, kuri aug bez ģimenes.

Ģimene ieliek pamatus mūsu personībai un prasmei veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

Ģimene palīdz, uzklausa un atbalsta kā priekos, tā bēdās.

Ģimenē mēs iemācāmies mīlēt un būt mīlēti.

Katram bērnam vajag ģimeni, jo bez ģimenes nav bērnības.

Mūsu Labsirdības tirdziņa mērķis ir atbalstīt radio Pieci.lv akciju "Dod pieci!", kuras ietvaros tiek vākti līdzekļi to ģimeņu atbalstam, kas gatavas uzņemt bērnunamu bērnus.

Nāc! Piedalies! Atbalsti!6.12.2017. 


5.12.2017. 


27.11.2017. 
 Aicinām vecākus iesaistīties jaunā mācību satura un pieejas apspriešanā!

 
26.11.2017. 

Paldies visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem par iesaistīšanos Patriotu mēneša pasākumos!

 

Patriotiskā balle

 

 

Patriotiskās balles fotostūris

 

Konkurss "Latvija var!"

 

Skolēnu darbi

 

Svecīšu kompozīcija Hercoga Jēkaba laukumā

5.-12. klašu svinīgie pasākumi

 

1.-4. klašu svinīgie pasākumi

 

Latviskā sadziedāšanās

Pastaliņu diena

Lāčplēša diena


20.11.2017.


14.11.2017.11.11.2017.


7.11.2017.
31.10.2017.


18.10.2017.
16.10.2017.
10.10.2017.


05.10.2017.


Konkursa "Gada klase 2017./2018." NOLIKUMS


03.10.2017.

 


25.09.2017.

 


22.09.2017.


21.09.2017.


20.09.2017.
19.09.2017.

"Olimpiskās dienas 2017" vingrojuma kompleksa video


18.09.2017.

 


07.09.2017.

Foto no dzejas dienām skolā!Tēvu Dienas foto galerija!06.09.2017.


05.09.2017.


04.09.2017.

Foto no spilvenu stūrīša atklāšanas!


 


29.08.2017.


24.08.2017.Foto no 1. septembra Zinību dienas svētku pasākuma!


07.08.2017.08.08.2017.

Skolēnu E-karšu saņemšanas un izgatavošanas process SEB bankā


26.07.2017.

  Foto no 1. septembra Zinību dienas svētku pasākuma!