Skolotāji 

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Gerda Ratniece

 

Sabiedrisko zinību

skolotāji

MK vadītāja Kristīne Romanovska

 Latviešu valodas

skolotāji

MK vadītāja Ilze Klāva

Tehnoloģiju

skolotāji

MK vadītājas Aija Puste, Laura Hofmane 

Latvijas un pasaules vēsture

 • Kristīne Romanovska
 • Māra Aprāne
 • Miks Vilnis

Kulturoloģija

 • Māra Aprāne

Politika un tiesības

 • Kristīne Romanovska
 • Miks Vilnis

Sociālās zinības

 • Miks Vilnis
 • Luīze Elizabete Ladiga - Korobkova
 • Rūta Kalniņa
 • Amanda Šīna

Uzņēmējdarbība

 • Luīze Elizabete Ladiga - Korobkova

Projektu rakstīšana

 • Gerda Ratniece

Vizuālā māksla

 • Māra Aprāne
 • Laura Ivaska
 • Inga Branca

Latviešu valoda

 • Ieva Atvase
 • Ilze Klāva
 • Evita Mahoņina – Mahina
 • Lelde Krūmiņa
 • Kristiāna Tupiņa
 • Sanita Baltiņa
 • Inga Karlinska
 • Amanda Šīna
 • Gerda Ratniece
 • Linda Roķe

 

 Teātra māksla

 • Kitija Mināte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

 • Gunita Boka
 • Laura Hofmane
 • Kristīne Goldberga
 • Emīls Karpjuks
 • Baiba Muzikante Pataraja

Datorika

 • Aija Puste
 • Kristīne Goldberga
 • Guna Pentjuša
 • Jēkabs Klīdzējs
 • Gunta Klešnika
 • Niks Kļaviņš
 • Aleksandrs Smirnovs
 • Mārtiņš Dzerkalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātikas

skolotāji

MK vadītāja Inta Spārīte

Dabaszinību

skolotāji

MK vadītāja Aina Pitrāne

Sporta

skolotāji

MK vadītāja Zane Grava

 • Ingrīda Ilmane
 • Renāte Bogdanova
 • Dace Asme
 • Ludmila Jaščenko
 • Natālija Sergejeva
 • Aleksandrs Smirnovs
 • Brigita Preisa
 • Elīna Sitņikova
 • Inta Spārīte 
 • Amanda Šīna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 • Aina Pitrāne
 • Niks Kļaviņš

Inženierzinības

 • Dace Asme

Ķīmija

 • Viktorija Kagaine
 • Veronika Miglāne

Bioloģija

 • Maija Jasēviča
 • Aigars Bullis
 • Viktorija Kagaine

Dabaszinības

 • Kristīne Priede
 • Maija Jasēviča
 • Veronika Miglāne
 • Viktorija Kagaine

Ģeogrāfija

 • Kristīne Priede
 • Liene Pomilovska
 

Orientēšanās 

 • Zane Grava

Sports

 • Nataļja Gorškova
 • Uģis Ozols
 • Dace Dombrovska - Baškirova
 • Gundega Vaščenko
 • Artūrs Pitrāns
 • Zane Grava
 • Kārlis Vītoliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svešvalodu

skolotāji

MK vadītāja Iveta Balode 

Mūzikas

skolotāji

MK vadītājs Gatis Priekulis

Sākumskolas

skolotāji

MK vadītāja Indra Rītele

 Angļu valoda

 • Dace Gulbe
 • Ieva Cīrule
 • Andra Ģingule
 • Iveta Balode
 • Diāna Fogta
 • Irina Laščevska
 • Alesia Navmovicha
 • Iveta Klīdzēja
 • Inese Saulīte
 • Olga Karasenko
 • Iveta Krūmiņa

Vācu valoda

 • Ingrīda Drēska
 • Iveta Ceplīte

Krievu valoda

 • Irēna Sitņikova
 • Oksana Beidzeniece
 • Jeļena Djakonova
 • Tamāra Votčele
 • Ludmila Rudika

 

 

Mūzika

 • Agris Celms
 • Līga Celma - Kursiete
 • Oskars Celms
 • Gatis Priekulis
 • Daiga Rudzīte
 • Tajana Kārkliņa
 • Inga Lankenfelde
 • Ingus Leilands
 • Margita Galiņa
 • Irina Zinoviča
 • Edgars Ansonskis
 • Krista Delvere
 • Leonīds Buko
 • Ervīns Anstrāts
 • Antra Zondaka
 • Lita Gārbena
 • Līga Anševica
 • Agita Zundure
 • Kitija Mināte
 • Nikola Matulēna
 • Zane Stafecka

 

 

 

 

 

 

 • Zaiga Bitāne
 • Rudīte Dīce
 • Īrisa Kazibajeva
 • Vera Kokarēviča - Gerķe
 • Ilze Lillā
 • Diāna Ozoliņa
 • Baiba Barkane
 • Indra Rītele
 • Ritma Tautere
 • Antra Zondaka
 • Anda Mērniece
 • Gunta Klešnika
 • Ilze Miklaševica
 • Inga Branca
 • Inga Pipare
 • Iveta Birziņa
 • Laura Zikunova
 • Elīna Sproģe
 • Rūta Kalniņa
 • Ilze Miklaševica
 • Inese Saulīte
 • Ligita Govče

Pagarinātās grupas skolotāji:

 • Ligita Govče
 • Elīna Sitņikova
 • Revita Zariņa-Deņisova
 • Rūta Kalniņa