Skolotāji 

Sabiedrisko zinību

skolotāji

MK vadītāja Kristīne Romanovska

 Latviešu valodas

skolotāji

MK vadītāja Ilze Klāva

Tehnoloģiju

skolotāji

MK vadītājas Guna Pentjuša, Gunita Boka 

Latvijas un pasaules vēsture

 • Kristīne Romanovska
 • Māra Aprāne
 • Miks Vilnis

Kultūra un māksla (mūzika)

 • Māra Aprāne, Gatis Priekulis

Politika un tiesības

 • Kristīne Romanovska
 • Miks Vilnis

Sociālās zinības

 • Miks Vilnis
 • Rūta Kalniņa
 • Kristīne Romanovska

Uzņēmējdarbība

 • Renārs Tukris

Projektu rakstīšana

 • Laura Hofmane

SMU

 • Jēkabs Ozols (mācību firma)

Mēdiju pamati

 • Inga Karlinska

Vizuālā māksla

 • Māra Aprāne
 • Laura Zikunova

Latviešu valoda

 • Ieva Atvase
 • Ilze Klāva
 • Evita Mahoņina – Mahina
 • Lelde Krūmiņa
 • Kristiāna Tupiņa
 • Sanita Baltiņa
 • Inga Karlinska
 • Amanda Šīna
 • Gerda Ratniece
 • Linda Roķe
 • Ligita Tamaļūna

 

 Teātra māksla

 • Evelīna Šulca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

 • Gunita Boka
 • Jēkabs Ozols
 • Kristīne Goldberga
 • Baiba Muzikante Pataraja

Datorika

 • Aija Puste
 • Kristīne Goldberga
 • Guna Pentjuša
 • Jēkabs Klīdzējs
 • Gunta Klešnika
 • Jēkabs Ozols
 • Aleksandrs Smirnovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātikas

skolotāji

MK vadītāja Inta Spārīte

Dabaszinību

skolotāji

MK vadītāja Aina Pitrāne

Sporta

skolotāji

MK vadītāja Zane Grava

 • Ingrīda Ilmane
 • Renāte Bogdanova
 • Dace Asme
 • Ludmila Jaščenko
 • Natālija Sergejeva
 • Aleksandrs Smirnovs
 • Brigita Preisa
 • Elīna Sitņikova
 • Inta Spārīte 
 • Amanda Šīna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 • Aina Pitrāne
 • Niks Kļaviņš

Inženierzinības

 • Dace Asme

Ķīmija

 • Viktorija Kagaine
 • Veronika Miglāne

Bioloģija

 • Maija Jasēviča
 • Viktorija Kagaine

Dabaszinības

 • Kristīne Priede
 • Maija Jasēviča
 • Veronika Miglāne
 • Viktorija Kagaine

Ģeogrāfija

 • Kristīne Priede
 • Liene Pomilovska

Ievads fizioterapijā

 • Santa Aļekseičika
 

Orientēšanās 

 • Zane Grava

Sports

 • Nataļja Gorškova
 • Uģis Ozols
 • Dace Dombrovska - Baškirova
 • Gundega Vaščenko
 • Artūrs Pitrāns
 • Zane Grava
 • Aksels Grosfogelis (fakult. futbols)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svešvalodu

skolotāji

MK vadītāja Iveta Balode 

Mūzikas

skolotāji

MK vadītājs Gatis Priekulis

Sākumskolas

skolotāji

MK vadītāja Baiba Barkane

 Angļu valoda

 • Dace Gulbe
 • Ieva Cīrule
 • Andra Ģingule
 • Iveta Balode
 • Diāna Fogta
 • Irina Laščevska
 • Alesia Navmovicha
 • Iveta Klīdzēja
 • Inese Saulīte
 • Olga Karasenko
 • Iveta Krūmiņa
 • Jeļena Djakonova
 • Arta Zimņicka

Vācu valoda

 • Ingrīda Drēska
 • Iveta Ceplīte

Krievu valoda

 • Irēna Sitņikova
 • Oksana Beidzeniece
 • Jeļena Djakonova
 • Terēza Kjapsņa
 • Ludmila Rudika

 

 

Mūzika

 • Agris Celms
 • Līga Celma - Kursiete
 • Oskars Celms
 • Gatis Priekulis
 • Daiga Rudzīte
 • Tajana Kārkliņa
 • Inga Lankenfelde
 • Ingus Leilands
 • Margita Galiņa
 • Irina Zinoviča
 • Edgars Ansonskis
 • Krista Delvere
 • Leonīds Buko
 • Ervīns Anstrāts
 • Antra Zondaka
 • Līga Anševica
 • Agita Zundure
 • Kitija Mināte
 • Nikola Matulēna
 • Alla Pīlapa

 

 

 

 

 

 

 • Zaiga Bitāne
 • Rudīte Dīce
 • Īrisa Kazibajeva
 • Vera Kokarēviča - Gerķe
 • Ilze Lillā
 • Diāna Ozoliņa
 • Baiba Barkane
 • Indra Rītele
 • Ritma Tautere
 • Antra Zondaka
 • Anda Mērniece
 • Gunta Klešnika
 • Ilze Miklaševica
 • Inga Branca
 • Inga Pipare
 • Iveta Birziņa
 • Laura Zikunova
 • Elīna Sproģe
 • Ilze Miklaševica
 • Ligita Govče

Pagarinātās grupas skolotāji:

 • Ligita Govče
 • Rūta Kalniņa
 • Laura Zikunova