Direktors

AGRIS CELMS

Pieņemšanas laiks 

Trešdien 14.00-16.00

 Agris.Celms@izglitiba.jelgava.lv

 63010352

 


Direktora vietniece mācību darbā 8.-12. klasēm

IRĒNA SITŅIKOVA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Irena.Sitnikova@izglitiba.jelgava.lv


 63012590

 


Direktora vietniece metodiskajā darbā un mācību darbā

5.-7. klasēm

GERDA RATNIECE

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Gerda.Everte@izglitiba.jelgava.lv

 

 63012595

 


 

Direktora vietniece mācību darbā 1.-4. klasēm

ILZE MIKLAŠEVICA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Ilze.Miklasevica@izglitiba.jelgava.lv


 63012595

 


Direktora vietniece mācību darbā

ELĪNA SITŅIKOVA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Elina.Sitnikova@izglitiba.jelgava.lv


63028818

 


Direktora vietniece audzināšanas darbā


SANITA BALTIŅA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Sanita.Baltina@izglitiba.jelgava.lv

 63023378

 


Direktora vietniece mūzikas novirziena darbā


GATIS PRIEKULIS

Pieņemšanas laiks 

Trešdien 14.00-16.00

  Gatis.Priekulis@izglitiba.jelgava.lv

 


Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā


DENISS KURMANS

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Deniss.Kurmans@izglitiba.jelgava.lv


63029074

 


Direktora vietniece informātikas jautājumos


IVETA KLĪDZĒJA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

 Iveta.Klidzeja@izglitiba.jelgava.lv

 


Direktora vietniece informātikas jautājumos

GUNA PENTJUŠA

Pieņemšanas laiks 

Pirmdien 14.00-16.00

Guna.Pentjusa@izglitiba.jelgava.lv

 


Sekretāre


KRISTĪNE LELLE

  Kristine.Lelle@izglitiba.jelgava.lv


63029555


 

Sekretāre


MAIJA LAPINA

  Maija.Lapina@izglitiba.jelgava.lv

 63029074

Dežurants

 63023141