Piekļūstamības paziņojums

 

Jelgavas 4. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Jelgavas 4. vidusskola- https://4vsk.jelgava.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jelgavas 4. vidusskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts.
  • Mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts bez subtitru izvēles.
  • Nav multimediju satura alternatīvas.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā.
  • Nav aktīva ikona “Printēt” ar tastatūras piekļuvi (darbību var veikt ar tastatūru lietojot Ctrl +P).

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.07.2023. Izvērtēšanu veica Guna Pentjuša.

Izvērtējumu apliecinošo dokumentu skat. zemāk.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lūdzam sazināties ar Jelgavas 4. vidusskolu rakstot: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv vai zvanot - tālr: +37163029555

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Zvaniet: +37163029555

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi nedēļas laikā.

Sūdzību iesniegšana

Kristīne Lelle
lietvedības sekretāre
Kristine.Lelle@izglitiba.jelgava.lv vai zvanot - tālr: +37163029555

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Everita Vrubļevska
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciāliste
dati@jelgava.lv 
tel.nr. +37163005444
.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.08.2023 un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Agris Celms direktors.

 Piekļūstamības paziņojums