MŪSU KOMANDA

Līga Anna Anševica

Līga Anna Anševica

vokālā pedagoģe

 

Ervīns Anstrāts

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

Leonīds Buko

koka pūšamo
instrumentu pedagogs

Agris Celms

metāla pūšamo
instrumentu pedagogs

pūtēju orķestra "Rota" diriģents

Līga Celma-Kursiete

meiteņu kora "Spīgo" diriģente

Oskars Celms

koka pūšamo 
instrumentu pedagogs

mazā pūtēju orķestra diriģents

Lita Gārbena

flautas spēles pedagogs

Margita Galiņa

klavierspēles pedagoģe

Tatjana Kārkliņa

klavierspēles pedagoģe

Inga Lankenfelde

klavierspēles pedagoģe

Ingus Leilands

zēnu kora “Spīguņi” diriģents

vīru kora “Kārkli pelēkie zied” diriģents

Krista Delvere

mūzikas pedagogs

meiteņu kora “Spīgmeitiņas” diriģente

Gatis Priekulis

ģitārspēles pedagogs

ansambļa "Varbūt rīt" vadītājs

direktora vietnieks mūzikas novirziena jautājumos

Daiga Rudzīte

mūzikas pedagogs

klavierspēles pedagoģe

Zane Stafecka

vokālā pedagoģe

meiteņu kora "Spīgo studija" diriģente

Juris Šenbergs

sitamo instrumentu
konsultants

Siāra Vīgante

defilē vadītāja

Irina Zinoviča

klavierspēles pedagoģe