MŪZIKAS NOVIRZIENA VĒSTURE

  Pēc direktores I.Rudzes ieceres 1977.gadā Jelgavas 4. vidusskolā tiek veidots mūzikas novirziens, un 1.septembrī durvis ver 1.b klase ar 40 audzēkņiem. Skolas vēsturē sākas jauns, mūzikas mīlestības piepildīts laiks. Tā aizsācēji ir pedagogi Liena un Agris Celmi. Viņu vadībā mūzikas novirziena klasēs bērni gūst iespēju padziļināti apgūt mūzikas teoriju, vēsturi, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, muzicēt koros un pūtēju orķestrī.

   Mērķtiecīgi un radoši organizētais darbs nes pirmos panākumus – par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 1. un 2. pakāpes laureātiem vairākkārt kļūst 5.- 9. klašu koris (1984.g., 1989.g., 2000.g.), jauktais koris un pūtēju orķestris. 1979.gada Dziesmu svētkos ar A.Kalniņa jaundarbu “Mūzika –  mūžīgā” 1.-2.klašu koris atklāj Dziesmu svētku finālskati. 1995. gada svētkos 5.- 9. klašu koris iegūst 1. pakāpes laureāta nosaukumu, bet 2005. gadā un 2010. gadā tiek gūti visaugstākie sasniegumi – svētku „Lielā balva” meiteņu korim „Spīgo” diriģentes Līgas Celmas- Kursietes vadībā. 2008. gadā XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos koris izcīna Latvijas labākā sieviešu kora titulu.

   Kopš 1995. gada A.Celms ir Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, bet kopš 2010. gada koru virsdiriģentu pulkam pievienojusies arī Līga Celma-Kursiete.

   Šo gadu laikā skolas kolektīvi un individuālie izpildītāji pārstāvējuši Latviju dažādos starptautiskos festivālos, konkursos un koncertos. Ir muzicēts Ukrainā, Krievijā, Moldāvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Nīderlandē, Čehijā, Somijā, Ungārijā, Austrijā, Francijā, Spānijā un Dienvidkorejā, apliecinot kolektīvu spēju uzstāties mākslinieciski augstvērtīgi un radoši.

   Lielākā starptautiskā atzinība mūzikas novirziena pedagogu un skolēnu darbam ir 8.Pasaules koru olimpiādē Bērnu kora iegūtais Čempiona tituls Artas Jurgenovskas, Ingus Leilanda un Daigas Rudzītes vadībā, kora “Spīgo” izcīnītās divas Zelta medaļas Jauniešu viendabīgo koru grupā un Tautas mūzikas grupā Līgas Celmas-Kursietes, Lienas Celmas un Artas Jurgenovskas vadībā. Atzīstami ir arī Lienas Celmas un Daigas Rudzītes audzēkņu  Sallijas Kļavkalnes, Ievas Strautas, Martas Kozļenokas, Megijas Bruces un Kitijas Minātes panākumi Valsts un Starptautiskajās mūzikas olimpiādēs, kurās iegūtas Zelta un Sudraba medaļas.

   Skolas lepnums ir kolektīvi, kas kļuvuši visā valstī pazīstami ar snieguma kvalitāti un neiztrūkstoši piedalās skolas, pilsētas un valsts kultūras apritē jau 40 gadus - pūtēju orķestris “Rota”, meiteņu kori “Spīgo”, “Spīgo studija”, “Spīgmeitiņas”, zēnu koris “Spīguņi”, vīru koris “Kārkli pelēkie zied”, vokāli instrumentālais ansamblis skolotāja Gata Priekuļa vadībā.

   Katrs skolēns, apgūstot mūzikas novirziena mācību programmu, spēlē kādu mūzikas instrumentu. Šajā darbā viņiem palīdz radošas un zinošas skolotājas. Jau ilgus gadus pedagoga darbam uzticīgas un labus panākumus gūst skolotājas Inga Lankenfelde, Daiga Rudzīte, Irina Zinoviča, Tatjana Kārkliņa, Irina Osipova, Margita Galiņa, kuru sagatavotie audzēkņi ar atzīstamiem rezultātiem piedalījušies dažādos konkursos. Individuālie izpildītāji gūst I pakāpes diplomus Opavas (Čehija) 2.Starptautiskajā klaviermūzikas festivālā, Latvijas mūzikas novirziena skolu jauno pianistu festivālā, Rīgas Starptautiskajā pianistu konkursā.

   Šobrīd pieredzējušo pedagogu Lienas un Agra Celma vadībā darbojas saliedēta mūzikas skolotāju komanda – skolas absolventi Līga Celma-Kursiete, Arta Jurgenovska, Ingus Leilands, Gatis Priekulis, Krista Lūsiņa, Līga Anševica, Ervīns Anstrāts, skolotāji Zane Stafecka, Daiga Rudzīte, Irina Osipova, Inga Lankenfelde, Margita Galiņa, Tatjana Kārkliņa, Irina Zinoviča, Leonīds Buko, Oskars Celms, Megija Stankeviča.