Skolai 55 gadu jubileja

1999./2000. mācību gads bija skolas 55. jubilejas gads. Ilggadīga tradīcija – absolventu salidojums jubilejas gadā. Šis pasākums notika 2000. gada 8. aprīlī.

Neliels ieskats salidojuma norisē:

Dziedāja visi - gan lieli, gan mazi:

Pat seniori mēģināja (sanāca baigi forši):

Vakaru vadīja Skaidrīte un Juris. Intervēti tika bijušie un esošie (direktori, skolotāji, skolēni):

Ziedi, ziedi, ziedi ...

Skolotājs Šmits gatavojas "lasīt presi kontroldarba laikā":

Beigās visi bijām kopā: