Jelgavas 4. vidusskolas

Comenius programmas projekts 

„Mana personība un karjera multikulturālā sabiedrībā” 

Līgums Nr. 2008-1-LV2-COM07-00040 1

Projekta dalībnieki neklātienē iepazīstās ar partnervalsts vēsturi, ģeogrāfiju un izglītības sistēmu. Un sagatavo:

Vizīte Grieķijā no 23.10.-01.11.2008

  • Sanitas Baltiņas raksts                                     
  • Bildes                                                           

 

Pēcpusdiena „Grieķija manā skatījumā” 20.11.2008. Projekta dalībnieki prezentē:

  1. sagatavotos materiālus par uzņēmumiem Grieķijā:

2. Skolēnu intervijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem     

3. Filma                                                                 

  • Eseja „Grieķija mana sapņu zeme” latviešu un angļu valodā. word dokuments en                                              word dokuments lv                                               
  • Eseja „Karjera manā dzīvē” latviešu un angļu valodā. word dokuments en word dokuments lv
  • Grieķu vizīte Latvijā no 17.03.-27.03.2009

 

Konferences materiāli

Spēle – gatavota Grieķijas partnerskolēniem: Vai Tu pazisti Jelgavu?

 Tikšanās, lekcijas un diskusijas projekta ietvaros:

   

  Tikšanās ar Latvijas brīvo arodbiedrību

  • BALTIC EXPRO 2010

2010. gada 3. decembrī pirmo reizi Latvijā notika Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde un pieredzes apmaiņas pasākums Baltic Expro 2010.
Expro izstādes tradīciju pirms pieciem gadiem aizsāka Igaunijas starptautisko izglītības programmu aģentūra Socrates. 2006. gadā izstāde paplašinājās, iekļaujot Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig projektus. 2007. gadā tā kļuva par starptautisku Baltijas un Ziemeļvalstu pasākumu.
Izstādi rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), un tajā ar savu starptautisko projektu pieredzi un rezultātiem dalījās vairāk nekā 50 Baltijas valstīs īstenoti ES Mūžizglītības programmu - Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu - un Nordplus programmu projekti. Tajā skaitā arī mūsu skola ar Comenius projektu „Mana personība un karjera multikulturālā sabiedrībā”.

08.12.2010 SEMINĀRS

  • Jelgavā piedalījāmies seminārā "ES Mūžizglītības programmas piedāvātās iespējas". Dalījāmies pieredzē ar Comenius projektos gūto pieredzi.
  • Sīkāk var lasīt