Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2022. gada 30.maijam
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu šeit

KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KARJERAS KONSULTANTE


Zanda Kursīte


Individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klases pastā.

   301. kabinets
 z.kursite@inbox.lv

P. 8.15 - 17.00 

0. 8.15 - 11.30

T. 8.15 - 14.00

C. 8.15 - 17.00

 Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2020./2021. mācību gadā


30.08.2021.

 Atskaite par karjeras izglītības pasākumiem 2020./2021.m.g.


26.04.2020.


15.10.2020.

Karjeras nedēļas atskaite


15.10.2020.

Video lekcijas par karjeras izvēli un tās izaugsmi

Seko saitei (Video lekcijas par karjeras izvēli) un noskaties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotās piecas video lekcijas, kas paredzētas topošajiem absolventiem un viņu vecākiem. Tajās atradīsi noderīgu informāciju, ja šobrīd esi posmā, kad jāizvēlas sava profesija vai vēlies veicināt savu karjeras izaugsmi.

Lekciju tēmas:

“Tavas karjeras izvēles pamatsoļi” – ieteikumi karjeras izvēlei pēc 9. klases beigšanas;

“Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā” – vēstījums topošajiem augstskolas studentiem;

“Vecāki – bērna karjeras atbalstam” – padomi vecākiem sava bērna karjeras izvēles veicināšanā;

“Kāpēc izvēlēties IT nozari?”

“Karjera IT nozarē” – pieredze IT jomā un dažādu IT profesiju, tajās nepieciešamo prasmju raksturojums.

Saite: Video lekcijas par karjeras izvēli 

Saite: Tavai Karjerai video lekcija - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi