Skolas padome 

2022./2023. mācību gads

 Mums ir svarīga atklāta un atbildīga skolas vide, kuru ikviens skolēns, skolotājs un vecāks var uzlabot un ietekmēt, tāpēc aicinām rakstīt par ierosinājumiem, problēmām vai situācijām, kuras jums šķiet nozīmīgas!

Uzlabosim kopā skolas vidi skolēniem un skolotājiem!


Mūsu e-pasts 4vsk.skolas.padome@gmail.com


  Skolas padomes sastāvs

15.11.2022. sanāksmes lēmumi