Jelgavas 4. vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2022./2023. mācību gadam

 


 

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2022. gada 30.maijam.
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu šeit

KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KARJERAS KONSULTANTE


Zanda Kursīte


Individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klases pastā.

   301. kabinets
 z.kursite@inbox.lv

P. 8.00 - 16.00 

0. 8.00 - 16:00

C. 8.00 - 16.00

Pk. 8.00 - 16.00

 Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2022./2023. mācību gadā