Uzņemšana


Uzņemšana klasēs

 Iesniegums no 2.-9. klasei     Iesniegums no 2.-9. klasei 


 Posteris. Skolēnu tikšanās ar klases audzinātāju.


2024./2025. mācību gada 1. klašu skolēnu uzņemšana

Iesniegums

Iesniegums

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 4. vidusskola" pamatizglītības programmā ar mūzikas un sporta ievirzi.

NOTEIKUMI “Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  izglītības iestādēs”

NOTEIKUMI - pielikums

 

 

 


Uzņemšana 10. klasēs notiks no 3.- 5. jūlijam

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

 Iesniegums stājoties 10.klasē

  Iesniegums 10. klasei     Iesniegums 10. klasei 


 Lai iepazītos ar izglītības programmām spied šeit