SKOLAS SPECIĀLAIS PEDAGOGS 


Skolas speciālais pedagogs

Baiba Muzikante-Pataraja

 63022564

 77. kab.

O. 8:30 - 16:00

T. 8:30 - 16:00

C. 8:30 - 16:00

Pk. 8:30 - 16:00


Uzdot jautājumus un pieteikties konsultācijai var e-klases pastā.

Speciālais pedagogs:

  • sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un mācīšanās grūtības;
  • īsteno izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši izglītības standartiem;
  • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātājiem, ka arī izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu), lai kopā analizētu skolēnu grūtības un noteiktu atbilstošas mācību metodes to risināšanai;
  • veic ar skolēniem individuālos darbus;
  • palīdz skolēniem sagatavoties mācību stundām;
  • sadarbojas ar skolēnu vecākiem, lai labāk izprastu skolēnu uzvedību un problēmas, lai kopīgi meklētu risinājumu problēmu novēršanai;
  • aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām;
  • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.