SKOLAS SOCIĀLIE PEDAGOGI  


Skolas sociālie pedagogi

Linda Kudlāne

(1.-6.kl.)

28470748

43. kab.

P.  8:00 - 15:30

O. 8:00 - 15:30

T. 8:00 - 15:30

C. 8:00 - 15:30


Sofija Prince

(7.-12.kl.)

 63010369

 44. kab.

P. 9:00 - 15:00 

O. 9.00 – 15:00

T. 9:00 - 15:00

C. 9:00 – 15:00

Pk. 9:00 – 15:00

 


Mūsdienu vide un ikdiena attīstās ļoti ātri, tā ir strauja un mainīga, kas savukārt prasa no cilvēka nepārtrauktu spēju pielāgoties un darboties līdzi dzīves straujam ritmam. Pieaugušiem tas dažkārt izraisa stresu un neapmierinātību, jo nākas saskarties ar dažādām problēmām, kuras prasa risinājumu. Taču kā ir mūsdienu skolēniem?

Skolas vide, kā zināms, nav vienkārša, un problēmas, kas rodas skolēnam, nemaz nav vienkārši risināmas – konflikti ar klases biedriem, problēmas ģimenē vai psiholoģiskas problēmas, kas nav retums pārejas vecumā. Visa šīs problēmas prasa individuālu pieeju un risinājumu, kas ir pārāk liela slodze skolēna nenobriedušai psihei, tādēļ nepieciešama palīdzība, un tādu sniedz skolas sociālais pedagogs.

 1. Skolas sociālā pedagoga galvenie uzdevumi:
  • palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
  • uzklausīt, novērot, informēt, konsultēt sniedzot atbalstu;
  • sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
  • ja nepieciešams, apmeklēt ģimenes mājās;
  • pētīt skolas sociālo vidi;
  • izzināt problēmu cēloņus;
  • palīdzēt skolēniem veidot dzīves prasmes;
  • izstrādāt priekšlikumus un organizēt profilaktiskus pasākumus, veicot preventīvo darbu, lai novērstu un ierobežotu atkarību un dažādu
   problēmu izplatību skolā;
  • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.
 1. Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.
 2. Skolas sociālais pedagogs piedalās vecāku sapulcēs.
 3. Skolas sociālais pedagogs skolēniem ir kā draugs, kuram var uzticēties un kurš par radušās problēmām nestāstīs citiem, bet palīdzēs tās risināt, individuāli runājot ar katru, un, protams, tas ir darbs ar vecākiem.
 4. Apmeklējot skolas sociālo pedagogu par konsultācijām, nav jāmaksā.
 5. Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.
 6. Par sociālo pedagogu var strādāt tikai tāds speciālists, kuram ir akreditēts augstskolas diploms par sociālā pedagoga izglītību un kvalifikāciju.