Skolēnu apliecības izgatavošana

Skolēniem, kuru skolēnu apliecībām derīguma termiņš ir līdz 31.08.2023. ir nepieciešams izgatavot jaunu apliecību.

Lai apliecības varētu saņemt augustā, ir jāiesniedz iesniegums (aizpilda vecāks) un jāfotografējas skolā maijā vai jūnijā.

Kartiņas pirmreizēja izgatavošana ir bezmaksas.

skolēnu karšu noformēšanas grafiks

  • Iesniegumu aizpilda mājās vecāki vai skolēni, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu

  • Iesniedz sekretārei 21. kab. vai 207. kab.

 

 iesniegums

 noteikumi