Skolēnu apliecības izgatavošana

Skolēniem, kuru skolēnu apliecībām derīguma termiņš ir līdz 31.08.2023. ir nepieciešams izgatavot jaunu apliecību.

Lai apliecības varētu saņemt augustā, ir jāiesniedz iesniegums (aizpilda vecāks) un jāfotografējas skolā maijā vai jūnijā.

Kartiņas pirmreizēja izgatavošana ir bezmaksas.

  • Iesniegumu aizpilda mājās vecāki vai skolēni, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu

  • Iesniedz sekretārei 21. kab. vai 207. kab.

  • Fotografēšanās skolēnu kartei 207. kab. no plkst. 10.00 līdz 12.00, izņemot piektdienās

  • Pēc 10 darba dienām izgatavoto skolēnu apliecību var saņemt 22. kab.,
    darba dienās no plkst. 09.00 - 15.00.

 

 iesniegums

 noteikumi