Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2022. gada 30.maijam.
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu šeit

 

KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KARJERAS KONSULTANTE


Zanda Kursīte


Individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klases pastā.

   301. kabinets
 z.kursite@inbox.lv

P. 8.15 - 17.00 

0. 8.15 - 11.30

T. 8.15 - 14.00

C. 8.15 - 17.00

 Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2021./2022. mācību gadā


05.10.2021.


Karjeras nedēļas atskaite


05.10.2021