SKOLAS MEDMĀSAS


63012591

Maija Vintere

Medpunkta darba laiks:

no plkst. 7.30 līdz plkst. 17.30.

 

 


Medicīnisko palīdzību un konsultācijas sniedz skolas māsas Guna Ravinska un Maija Vintere!

Elektroniskai saziņai vecākiem un skolēniem, kas reģistrēti www.eklase.lv: skolotāja

Ārpus medpunkta pieņemšanas laika neatliekamas situācijas gadījumā zvanīt 113 (Neatliekamās palīdzības dienestam) vai arī vērsties pie jaunā korpusa dežurantes! Pirmo palīdzību spēj sniegt un izglītoti veikt arī skolotāji!

Māsas sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos kompetences ietvaros!

„Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.

Izglītības iestāžu māsas pienākumi:

 1. Plānot un organizēt savu darbu
 2. Nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 3. Veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu
 4. Organizēt un veikt bērnu un pusaudžu profilaktiskos pasākumus
 5. Organizēt bērnu imunizāciju
 6. Nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē
 7. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 8. Uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu
 9. Nodrošināt infekciju kontroli
 10. Veikt bērnu un pusaudžu aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos
 11. Veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām
 12. Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu
 13. Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu
 14. Veikt dokumentēšanu
 15. Uzturēt profesionālo kvalifikāciju” (profesijas standarts PS 0306)

 

Izglītojošie materiāli

 

Mazgā rokas - esi vesels!  
7 tautas receptes klepus ārstēšanā  
Kam vajadzētu būt mājas aptieciņā  
Kas ietekmē augšanas procesu un fizisko attīstību  
Vēdera sāpes ļoti izplatīti simptomi  
Veselības pārbaude stājoties pirmajā klasē  
Pirmā palīdzība (zvanīt)  
Pirmās palīdzības sniegšana  
Cienījamie vecāki par vakcināciju!  
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis  
Ķermeņa masas indekss  
Lielais varonis asins donors  
Viss par smēķēšanu  
Utis un gnīdas  
Ērces  
Bērnu traumatisms  
Saldinātie dzērieni