Karjeras pasākumi 2018./2019. mācību gadā


18.06.2019.

„Profesijas lauksaimniecībā”

       6.jūnijā mācību ekskursijā uz Pētera Upīša dārzu Dobelē un Egona Tones orhideju un eksotisko dzīvnieku saimniecību Naudītes pagastā, Dobeles novadā devās Jelgavas 4.vidusskolas „Vasaras skolas” 3.-5.klašu skolēnu grupa. Mācību ekskursijas laikā skolēni tikās ar lauksaimniecības nozares pārstāvjiem. Skolēni tika iepazīstināti ar  dažādām lauksaimniecībā iesaistītām profesijām: augļkopis, dārzeņkopis, puķkopis,  augļkopības pētnieks, selekcionārs,  asistents, laborants,  lopkopis u.c..  Skolēni uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas lauksaimniecības uzņēmumos strādājošajiem. Skolēniem radās priekšstats par lauksaimniecības nozarē nepieciešamā aprīkojuma dažādību. Skolēni guva priekšstatu par iespēju hobiju apvienot ar darbu uzņēmumā. Sarunas laikā skolēni guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

       APP “Dārzkopības institūts” Pētera Upīša piemiņas muzeja vadītāja Inese Šinta stāstīja par selekcionāra Pētera Upīša mūža ieguldījumu augļkopībā un selekcijā. Skolēni tika iesaistīti viktorīnā par lauksaimniecības nozares jautājumiem, bet vislielāko interesi izraisīja iespēja vērot augļkopjus un dārzkopjus darbībā, atpazīt dažādus kultūraugus.

       Klausoties SIA „Katleja” valdes priekšsēdētājs Egona Tones stāstījumā, skolēni  uzzināja par augkopību, dārzkopību  un lopkopību. Stāstot par augkopību, tika pieminēts, ka saimniecībā ir savākta lielākā un krāšņākā orhideju kolekcija Latvijā, apmēram 500 orhideju šķirnes, to hibrīdi un savvaļas orhidejas. Turpinājumā skolēni iepazinās ar lopkopja profesijas būtību,  jo saimniecībā nodarbojas arī ar piena un gaļas liellopu, cūku un eksotisko dzīvnieku (pitoni, iguānas, bruņurupuči un citi) audzēšanu.

       Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

 

       Jelgavas 4.vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti Zanda Kursīte un Ludmila Jaščenko.

 

Vairāk attēlu skatīt


11.06.2019.

Karjeras atbalsta pasākums mācību izzinošā ekskursija

“Profesiju daudzveidība darbā ar dzīvniekiem”

SIA “Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs”

        2019.gada 7.,8.,21.,22.,23.,24.maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Profesiju daudzveidība darbā ar dzīvniekiem” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 1.a.,1.b.,1.c.,1.d.,1.e.,2.a.,2.b.,2.c.,2.d.,3.b.,3.d un 4.b klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu ar mērķi iepazīt darba vidi, darba specifiku, noskaidrot profesiju daudzveidību (personāla daļas vadītāja, gids, dzīvnieku kopējs, zoologs, veterinārārsts, entomologs, dārznieks u.c.) dzīvnieku kopšanā un uzturēšanā, gūt priekšstatu par šo profesiju pārstāvju veicamiem darba pienākumiem.

       Paldies par sadarbību visu šo klašu audzinātājām!

       Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību izzinošu ekskursiju uz “Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


11.06.2019.

Karjeras atbalsts pasākums mācību izzinošā ekskursija

 “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”

SIA “Rāmkalni Nordeco”

      2019.gada 2.maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 3.e klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz SIA “Rāmkalni Nordeco” ar mērķi iepazīties ar uzņēmumu, kas nodarbojas ar augļu, dārzeņu pārstrādi un ražo sukādes, pastilas, sīrupus, limonādes un citus produktus, kā arī ar ražotnes ikdienas darbu, ar ražotnē strādājošajām un nepieciešamajām profesijām (pārtikas tehnologs, grāmatvedis, šoferis, mārketinga speciālists, noliktavas pārzinis, iekārtu operators, uzņēmuma vadītājs, u.c.), ar šo profesiju pārstāvju galvenajiem darba pienākumiem. Skolēniem tika parādīta reālā darba vide (izejvielu uzglabāšanas, pārstrādes, iepakošanas telpas), aprīkojums un iekārtas, kuras izmanto ražošanas procesā. Mācību ekskursijas noslēgumā skolēni  saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par uzņēmumu un ražošanas procesu, kā arī  degustēja uzņēmuma ražoto produkciju.

      Paldies par sadarbību uzņēmuma “Rāmkalni Nordeco” pārstāvjiem, Jelgavas          4.vidusskolas klases audzinātājai Gunitai Strupkai.

      Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību izzinošu ekskursiju uz “Rāmkalni Nordeco” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

 

Vairāk attēlu skatīt


11.06.2019.

“SkillsLatvia 2019”

      9.maijā 8.a un 8.d klašu skolēni devās uz nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu  SkillsLatvia 2019  ar mērķi iepazīt profesijas un izmēģināt savas prasmes tajās. Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019 sacentās 129 dalībnieki 19 dažādos prasmju konkursos. Konkursanti 2 dienu garumā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus, lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus.

     Jelgavas 4.vidusskolas 8.klašu skolēni pētīja izglītības iespējas, iepazina profesijas un izmēģināja savas prasmes dažādās jomās un, iespējams, pieņēma karjeras lēmums. Skolēni vēroja jauno profesionāļu meistarības konkursus un guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

     Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

PKK Zanda Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


03.05.2019.

Jelgavas Tehnikuma informatīvā diena

       17.aprīlī mūsu skolā viesojās PIKC Jelgavas Tehnikums  karjeras konsultante Sarmīte Pekarska ar jauniešiem  – profesiju „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” un „Datorsistēmu tehniķis” audzēkņiem. Devīto klašu interesenti tika iepazīstināti ar mācību iespējām  Jelgavas Tehnikumā,  apgūstāmajām specialitātēm, interešu izglītību, audzēkņu sasniegumiem starptautiskos konkursos un absolventu tālākajām gaitām. 

PKK Zanda Kursīte

 

Vairāk attēlu skatīt


03.05.2019.

Es – amatnieks un uzņēmējs

        2019.gada 23. aprīlī 8. klašu meitenēm notika lekcija „Es – amatnieks un uzņēmējs”. Amatniece Aija Mālkalna iepazīstināja ar amatniekam nepieciešamajām rakstura īpašībām un prasmēm, ar mācību priekšmetiem, kas jāapgūst skolā, un stāstīja par profesijas nepieciešamību. Skolēni iepazina amatnieka darba ikdienu un veicamos darba  pienākumus. Skolēni uzzināja, kāds ir amatniecības darbnīcas „Austras raksti” piedāvāto produktu klāsts un cik liela nozīme ir kvalitatīva produkta ražošanai. Skolēni guva priekšstatu par iespēju hobiju pārvērst uzņēmējdarbībā, par pasākuma viesa – amatnieka karjeras ceļa izvēli, par panākumiem un gūto pieredzi.

        Pasākums notika ar projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 atbalstu.

PKK Zanda Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


03.05.2019.

Karjeras atbalsts pasākums mācību izzinošā ekskursija

 “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”

SIA “Ķiploku pasaule”

        2019.gada 23.aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 3.c un 3.e klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz SIA “Ķiploku pasaule”. “Ķiploku pasaules” saimniece Antra Zeiliņa mācību izzinošās ekskursijas laikā iepazīstināja skolēnus ar mājražošanas uzņēmuma darbības specifiku un ražošanas procesa būtību. Stāstīja, ka uzsākot mājražošanu, vispirms nepieciešams izvērtēt savas zināšanas, prasmes, izpratni par pārtikas ražošanu un ar to saistītiem nosacījumiem. Skolēni uzzināja, ka mājražotājs ir persona, kas veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos un bieži vien pārstrādei izmanto paša audzētas izejvielas, noskaidroja, ka mājražošanas procesā pārsvarā ir iesaistīti ģimenes locekļi, kuri ir gan sava uzņēmuma vadītāji, gan grāmatveži, gan pārtikas tehnologi, gan mārketinga speciālisti. Skolēni apskatīja iekārtas, kādas tiek izmantotas produkcijas apstrādes procesā (ķiploku mizotājs, žāvējamais skapis, dārzeņu smalcināmais aparāts, karsējamais katls u.c.). Uzņēmuma “Ķiploku pasaule” saimniece mācību ekskursijas gaitā skolēnos veidoja priekšstatu par nepieciešamību izmantot savu radošo domāšanu, kura ļoti nepieciešama šādas nozares speciālistiem un rosināja domāt par karjeras ceļa izvēli nākotnē. Mācību ekskursijas nobeigumā skolēni degustēja mājražotāja gatavo produkciju un uzdeva jautājumus par mājražošanu, mājražošanas procesu.

        Paldies par sadarbību “Ķiploku pasaules” saimniecei Antrai Zeiliņai, Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām Guntai Klešnikai un Ritmai Tauterei.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību izzinošu ekskursiju uz “Ķiploku pasauli” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

 

Vairāk attēlu skatīt


03.05.2019.

Karjeras atbalsts pasākums lekcija/radošā darbnīca

 “Pārtikas ražotnei nepieciešamās profesijas”

       2019.gada 5.aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Pārtikas ražotnei nepieciešamās profesijas” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 3.c klases skolēni piedalījās lekcijā un radošajā darbnīcā, kuru vadīja  uzņēmuma “Positive Foods” valdes priekšsēdētāja un vadītāja I.Kavicka. Lekcijas laikā tika pastāstīts par ideju uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir saistīta ar augļu un dārzeņu pārstrādi, konservēšanu, ar veselīgas pārtikas ražošanu, ar nepieciešamajām profesijām tajā: uzņēmuma vadītājs, pārtikas tehnologs, pārdošanas menedžeris, grāmatvedis, mārketinga speciālists.  Tika sniegts neliels ieskats par to, ka visa ražota produkcija ir roku darbs, ka produkti tiek ražoti un gatavoti no dažāda veida augiem, kas ir ievākti tīros Latvijas laukos. No ievāktiem augiem iegūtie pulveri tiek izmantoti produktu pagatavošanā un tiem netiek pievienots nekas lieks. Radošajā darbnīcā skolēni, iejūtoties pārtikas tehnologa profesijā, pagatavoja sev veselīgo produktu.

        Paldies par sadarbību uzņēmuma “Positive Foods” vadītājai I.Kavickai, 3.c klases audzinātājai Ritmai Tauterei.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


16.04.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesija - mūziķis”

      Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 12. aprīlī 8., 9., 10., 11. klašu skolēni pasākumā „Profesija - mūziķis” tikās ar mūziķi Martu Cipi (Ritovu). Klausoties Martas stāstījumā un muzikālā sniegumā, skolēni iepazina mūziķa darba ikdienu un pienākumus. Skolēni izprata, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu darboties mūzikas industrijā. Skolēniem tika pastāstīts par mūziķim nepieciešamo izglītību un par to, kur šādu izglītību var iegūt. Lekcijas laikā skolēni guva ieskatu par Martas karjeras ceļa izvēli, par panākumiem un pieredzi.

      Paldies par palīdzību pasākuma organizēšanā skolotājai Renātei Bogdanovai un karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

PKK Zanda Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


16.04.2019.

Karjeras atbalsta pasākums „Profesija - ārsts”

       Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 10. aprīlī 10.-12. klašu skolēniem notika lekcija, kuras laikā ārste Ilva Koškina uzdeva jautājumu: „Vai ir vērts mācīties par ārstu?”. Skolēni  izprata, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu darboties šajā jomā. Skolēniem tika stāstīts par ārstam nepieciešamo izglītību un par to, kur šādu izglītību var iegūt. Lekcijas laikā skolēni guva ieskatu par pasākuma viesa – ārsta karjeras ceļa izvēli.

       Par pasākumā gūto stāsta 11.a klases skolnieces:

      „Man ļoti patika ārstes I. Koškinas prezentācija un viņas stāstījums. Ļoti jauka un pozitīva sieviete. Es jau zināju, ka RSU ir daudz jāmācās, bet mani mazliet pārsteidza, ka tik daudz. Viņa mani iedvesmoja turpināt izvēlēto ceļu uz medicīnas studijām. Vēlos būt cilvēks, kuru uzrunās par dakteri! Paldies ģimenes ārstei un homeopātei Ilvai Koškinai par jauko vizīti!”

      „Pasākums man ļoti patika! Ārste stāstīja par savu pieredzi studējot medicīnu un par realitāti, ar ko sastopas katrs medicīnas students. Lai gan uzzināt, ka pēc vidusskolas būs jāpavada vēl 10 gadi mācoties, to laikā gandrīz nebūs laika ne satikties ar draugiem, ne gulēt, bija diezgan baisi, dr. Ilva sniedza arī motivāciju un iemeslus, kāpēc tas, ko viņa dara, ir tā vērts. Palīdzēt cilvēkiem ir ļoti nepieciešams, un, ja tas ir manos spēkos, es to arī darīšu. Lekcija par ārsta profesiju bija noderīga un parādīja, kā tas ir - būt un kļūt par ārstu.”

      „Jau iepriekš sapratu, cik daudz ir jāmācās mediķim, ka tas aizņem vismaz 10 gadus, bet ar to viss nebeidzas. Ārsti turpina mācīties visu mūžu! Studijas universitātē prasa gan lielu garīgu, gan arī fizisku sagatavotību, lai izturētu lielo slodzi un prasības. Man ļoti patika dakteres sagatavotais stāsts, kas reizē gan iebiedēja, gan iedvesmoja un motivēja. Tā tiešām ir, ārsts nav profesija ikvienam, taču tas, kurš to ir izvēlējies, noteikti nenožēlos! Paldies par šīs tikšanās organizēšanu!”

 PKK Zanda Kursīte

 

Vairāk attēlu skatīt


22.03.2019.

"Profesijas animācijā"

        Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 5. martā Jelgavas 4.vidusskolas 5.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums "Profesijas animācijā", kurā skolēni uzzināja, ka animācijas filma ir mākslas darbs, kura radīšanas procesā ir iesaistīti daudzi dažādu profesiju cilvēki. Katrai no profesijām ir sava specifika. Lai par to gūtu labāku priekšstatu,  lekcijas laikā  skolēni iepazinās ar sekojošām profesijām: scenārists, kura amatprasme ir scenāriju rakstīšana, režisors, kura darbs ir novadīt filmas procesu no sākuma scenārija līdz gala rezultātam filmai; mākslinieks, kura darbā ietilpst tēlu veidošana, filmas vides darbības veidošana, kadruplānu zīmētājs – filmas idejas pārnešana kadru plānā, animators (leļļu animācija, plastilīna animācija, 2D datoranimācija, zīmētā animācija), kuras darba rezultāts ir tēlu kustība, animatora asistents, kuram jākontrolē, vai tēls ir pareizās proporcijās atbilstoši mākslinieka skicei, 3D tēlu mākslinieks, operators, skaņas režisors, producents, u.c. Skolēniem lekcijas laikā detalizēti stāstīja par animācijas filmas izveides procesu, par dažādu animācijas tehniku pielietojumu filmas gatavošanas procesā. Skolēniem stāstīja par nepieciešamo izglītību, lai darbotos šajā jomā un par to, kur šādu izglītību var iegūt. Radošās līdzdarbošanās laikā animācijas darbnīcā, dalībnieki izmēģināja darboties dažādās animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, apgūt scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustību un filmēšanas pamatus un izveidot īsu animācijas filmu. Lekciju/darbnīcu vadīja biedrības “MULTENKULTEN” valdes priekšsēdētāja K.Šmite.

        Paldies klašu audzinātājiem Ivetai Balodei, Elīnai Pētersonei un Revitai Zariņai, Artūram Pitrānam, Ingrīdai Ilmanei, Ilzei Ercmanei un karjeras konsultantiem Ludmilai Jaščenko un Zandai Kursītei. 

Vairāk attēlu skatīt


22.03.2019.

"No prasmēm uz profesijām"

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 5. martā Jelgavas 4.vidusskolas 7.klašu skolēniem notika lekcija/darbnīca "No prasmēm uz profesijām", kur skolēniem tika dota iespēja “pielaikot” dažādas profesijas, iepazīstot radošo tehnoloģiju un starpnozaru profesijas: inženierzinātni, mākslu, mehatroniku, arhitektūru, programmēšanu, modelismu un animatoriku. Praktiskajā darbnīcā tika veicinātas nākotnes profesionālim nepieciešamās prasmes -  plašāka izpratne par radošumu un stiprināta prasme sadarboties, lēmumu pieņemšanu, netradicionālas pieejas uzdevumu risināšanā. Pasākuma laikā tika aktualizēta informācija, kādēļ nākotnes profesionāļiem ir jāspēj orientēties un darboties dažādās nozarēs un kādēļ ar vienu profesiju nākotnē nepietiks. Demonstrējot dažādu radošo tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomu tuvplānu un rādot mehatronikas prasmju pielietojumu dzelzceļa modelisma maketā un stāstot par to, kādēļ mehatronikas nozare, kurā apvienotas mehānika, elektronika un programmēšana, šobrīd sāk savu augšupeju, skolēniem tika dota iespēja izzināt darba pasaules un mazā biznesa iespējas un izaicinājumus. Praktiskās nodarbības daļā skolēniem tika veicināta radošuma attīstīšana un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem, kas negrib atdot savu algu robotu industrijai. Skolēni individuāli darbojās telpisku 3D maketu būves darbnīcā, tādējādi attīstot jaunas prasmes darbā ar dabiskiem taktīliem materiāliem un iespēju tos izmantot netradicionālā formā. Pasākumu nodrošināja SIA "Mazā Brīnumzeme" pārstāvji Kristīna un Edmunds Sprūdži. 

        Paldies klašu audzinātājām Ievai Atvasei, Ilzei Klāvai, Nataļjai Gorškovai, Oksanai Beidzeniecei un karjeras konsultantei Zandai Kursītei.

 

Vairāk attēlu skatīt


22.03.2019.

"IT pasaules profesiju izzināšana"

         Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 6. martā Jelgavas 4.vidusskolas 6.klašu skolēniem notika lekcija/darbnīca "IT pasaules profesiju izzināšana", kuras laikā, pasniedzēju Ineses Timofejevas un Žanetes Podnieces rosināti, skolēni izzināja daudzveidīgo IT pasauli. Tika iepazītas IT pasaules profesijas un programmētāja profesijas darba ikdiena, skolēniem radās priekšstats par nepieciešamo izglītību, iemaņām un prasmēm darbā ar informācijas tehnoloģijām, iegūta izpratne par vizuālās programmēšanas pamatprincipiem. Skolēniem, praktiski darbojoties,  tika rādīta saikne starp informātikas mācību stundām iegūtām zināšanām un profesionālo iemaņu apgūšanu turpmākās IT jomas karjeras izvēlē. Darbnīcas laikā skolēni uzprogrammēja mobilo lietotni jauniem programmētājiem viegli saprotamā platformā Code.org. Secīgi savienojot vizuālās programmēšanas blokus vai rakstot kodu JavaScript valodā, dalībnieki izveidoja savu pirmo spēli, kuru pēc tam var aicināt izmēģināt citiem uz jebkuras mobilās ierīces. Pasākumu īstenoja SIA “Learn IT”.

         Paldies klašu audzinātājām Ritmai Tauterei, Everitai Borisovai, Dacei Dombrovskai - Baškirovai, Ilgai Martinsonei un karjeras konsultantei Zandai Kursītei.

 

Vairāk attēlu skatīt


22.03.2019.

"Es - mākslinieks"

        Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 7. martā Jelgavas 4.vidusskolas 8. klašu skolēniem notika lekcija – radošā mākslinieka darbnīca "Es - mākslinieks", kuru vadīja māksliniece Anda Kolosova. Skolēni izprata, ka mākslas jomas ir dažādās - tekstilmākslinieks, gleznotājs, akmeņkalis, podnieks, keramiķis, metālmākslinieks u.c. Katrai no jomām ir sava specifika ar dažādu darba ikdienu, veicamajiem darba pienākumiem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, izmantotajām tehnikām. Lai par to gūtu labāku priekšstatu,  lekcijas laikā  skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem mākslas pasaules virzieniem. Skolēniem lekcijas laikā tika detalizēti parādīts, kā top EBRU mākslas darbi, piedāvājot praktiskā pielietojuma risinājumu radītajiem mākslas darbiem. Skolēni tika iepazīstināti ar informāciju par nepieciešamo izglītību, lai darbotos šajā jomā un par to, kur šādu izglītību var iegūt. Radošās līdzdarbošanās laikā mākslinieka darbnīcā, dalībnieki  izmēģināt darboties EBRU tehnikā.

        Paldies klašu audzinātājām Evitai Mahoņinai - Mahinai, Artai Jurgenovskai, Skaidrītei Rātai - Adamovičai, Rutai Grubinskai un karjeras konsultantei Zandai Kursītei.

 

Vairāk attēlu skatīt


4.03.2019.

"Iepazīsti mājražotājus - radi uzņēmumu!" 

         Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 21.februārī Jelgavas 4.vidusskolas 8.-12. klašu skolēnu grupa devās mācību ekskursijā "Iepazīsti mājražotājus - radi uzņēmumu!" uz Jelgavas novadu, lai tiktos ar uzņēmējiem un mājražotājiem - Z/S „Līgo” vadītāju Jāni Vinteru Lielplatones pagastā, Z/S Blūdži” īpašnieci Ināru Mālkalni un kokapstrādes darbnīcas  "Amatnieki" vadītāju Daini Lēgenbergu Sesavas pagastā. 

        Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar uzņēmumu darbības specifiku un vadīšanu, ražošanas procesiem, darbību ikdienā un uzņēmumā nepieciešamajām profesijām.

        Skolēni guva priekšstatu par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un īstenošanu ģimenē, cilvēkiem piemītošajām īpašībām darbojoties saimniecībā. Skolēni izprata augstas kvalitātes un dabīga produkta ražošanas nozīmīgumu veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

        Pēc mācību ekskursijas skolēni dalījās pārdomās par gūtajām atziņām: Svarīgs moto - nekad nepadoties!; Vajadzīga laba izglītība un jāmācās visu laiku; iesāktais vienmēr jāpabeidz; biznesa veidošana ir laikietilpīgs process; nozīmīga ir iedvesma, pacietība, mērķtiecība un gribaspēks; sava prece ir jāreklamē; ir labi, ja var apvienot hobiju ar darbu; jābūt gatavam saņemt apārtējo kritiku; guvu idejas mācību uzņēmumam; negaidīta tādas pieredzes gūšana!

        Paldies skolotājai Kristīnei Romanovskai un karjeras konsultantei Zandai Kursītei!

 

Vairāk attēlu skatīt


4.03.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ornitologs – profesija par putniem”

        2019.gada 22.februārī Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 4.klašu izglītojamie piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ornitologs – profesija par putniem” un tikās ar ornitologu, naktsputnu monitoringa vadītāju, pasniedzēju, Latvijas Ornitoloģijas biedrības locekli Oskaru Keišu. O.Keišs pastāstīja par ornitoloģijas zinātnes būtību, par ornitologa profesijas darba pienākumiem, par profesijas plusiem un mīnusiem, par darbā pielietojamiem darba instrumentiem (svari, binoklis, pierakstu blociņš, putnu gredzeni u.c.). Izglītojamie uzzināja, ka ornitologu profesijai ir raksturīgi izbraukumi - ekspedīcijas uz citām valstīm ar mērķi pētīt un reģistrēt daudzveidīgus putnus. Nodarbības beigās skolēni varēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

         Paldies par sadarbību Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, ornitologam O.Keišam, 4.klašu audzinātājām R.Dīcei, I.Šteinai un L.Ivaskai un arī pedagogam karjeras konsultantam L.Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


20.02.2019.


30.01.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Kurš atbildīgs par manu karjeru?”

       Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 23.janvārī 9.b un 9.d klašu skolēniem notika lekcija - diskusija “Kurš atbildīgs par manu karjeru?”, ko vadīja lektore Kristīna Sprūdža. Lekcijas - diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izprast veiksmīgas karjeras veidošanas aspektus, gūt apstiprinājumu nozīmīgākajām nākotnes kompetencēm – saskarsmes prasmēm, etiķetes un pieklājības normu ievērošanas prasmēm, spējai gudri izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Lekcijas - diskusijas laikā skolēni apzinājās pirmā radītā iespaida,  uzvedības un apģērba nozīmi personības veidošanā,  kāda rīcība reālā vai virtuālā vidē veicina vai apdraud veiksmīgas karjeras veidošanos.

       Paldies par sadarbību skolotājām Ludmilai Jaščenko un Gintai Landorfai un pedagogam karjeras konsultantam Zandai Kursītei!

Vairāk attēlu skatīt


30.01.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

         Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2019.gada 23.janvārī 10.b un 11.b klašu skolēniem notika lekcija - diskusija Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū”, kuras laikā lektore Jolanta Priede skolēniem sniedza skaidrojumu par tagadnes un nākotnes pieprasītākajām spējām, prasmēm un profesijām un  palīdzēja rast priekšstatu par  uzņēmējspēju pašnovērtējumu, prasmju attīstīšanas plāna sastādīšanu un ārpusstundu aktivitāšu nozīmi personības veidošanā.

         Paldies par sadarbību skolotājām Ludmilai Jaščenko un Viktorijai Kagainei un pedagogam karjeras konsultantam Zandai Kursītei!

Vairāk attēlu skatīt


18.01.2018.

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs"

        11.decembrī 11.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Swedbank praktiskajās mācībstundās "Dzīvei gatavs", kur bankas darbiniece Valerija Jurevica aicināja uz matemātikas stundu. Līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, ar praktiska uzdevuma palīdzību tika sniegts priekšstats par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

        Nodarbību mērķis ir sekmēt skolēnu un audzēkņu matemātikas zināšanu apguvi ar nozares piemēru palīdzību.

        Stundas laikā skolēni iejutās bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veica aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

        Paldies par atsaucību matemātikas skolotājām R.Bogdanovai, N.Sergejevai un L.Jaščenko!

PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


17.12.2018.

Starptautiskā konsultāciju centra "Kalba" seminārs 

       20. novembrī skolā notika Starptautiskā konsultāciju centra "Kalba" seminārs par karjeru un studiju iespējām ārzemēs.  "Kalba" pārstāvis Marks Aleksandrs Krontāls, izglītības ārzemēs konsultants, ar 12.klases skolēniem pārrunāja ar karjeras lēmumu pieņemšanu saistītus jautājumus un informēja par iespējām studēt ārzemēs. 

       Uzsākot interesēties par studijām ārzemēs, viens no pirmajiem jautājumiem, pie kā visbiežāk apstājas jaunieši, ir valsts izvēle. Kura valsts būs piemērotākā? Vai es varēšu tajā iedzīvoties? Kur sastapšos ar mazāku kultūršoku? Kādā valodā norisinās studijas? Vai es varēšu strādāt no mācībām brīvajā laikā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus sev uzdod topošie studenti. Viņu vecāki, savukārt, aizdomājas par praktiskām lietām, piemēram, dzīves dārdzību ārzemēs un drošības jautājumiem. Strādājot ar Lielbritānijas, Nīderlandes un Dānijas augstskolām, "Kalba" konsultanti ir uzkrājuši plašas zināšanas par šiem jautājumiem, un palīdz atrast piemērotāko risinājumu.

PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


17.12.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Karjeras veiksme – attīstīts emocionālais intelekts”

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018.gada 3.decembrī 12.a klases skolēniem notika lekcija - diskusija, kuru vadīja izaugsmes veicinātāja - koučs Dace Siliņa. Skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un  rada priekšstatu par  emocionālā intelekta nozīmi karjeras veidošanā. Lekcijas - diskusijas laikā skolēni apzinājās emocionālā intelekta nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā, aplūkoja saistību starp emocijām un karjeras lēmumu pieņemšanu. Izmantojot interaktīvas metodes, diskusijas, grupu darbu, skolēniem tika veicināta spēja uzņemties atbildību par savām emocijām un to izpausmi profesionālajā vidē un spēja identificēt emocionālo stāvokli un stratēģiski to vadīt vēlamajā virzienā.  Skolēniem bija iespēja izprast emocionālo stāvokļu priekšrocības noteiktā karjeras darbības nozarē, profesijā.

        Pēc pasākuma jautāju skolēniem: "Kas ir būtiskākais, ko paņemsi sev no šīs lekcijas - diskusijas?"

        Skolēnu sniegtās atbildes - vairāk pievērsīšu uzmanību savām emocijām; vairāk zināšu apzīmējumus savām sajūtām; plašāku ieskatu emocionālajā inteliģencē; kā pielāgoties dažādām situācijām; centīšos izprast, kurā no kvadrātiem esmu es, un domāšu, vai esmu izvēlējies sev atbilstošu profesiju nākotnei; emocijas ir dzīvē ļoti svarīgas; dzīvē nozīmīga ir emocionālā inteliģence un komunikācija ar cilvēkiem; kā atpazīt savas un citu emocijas; emocionālās inteliģences  nozīmība darbā un darba apstākļu mainīšanā; emociju pārvaldīšana darbā ir tikpat svarīgas kā zināšanas; kā sasniegt savus mērķus; emocijas nav jāpatur sevi; EQ varbūt ir pat nozīmīgāka nekā IQ.

PKK Z.Kursīte

 

Vairāk attēlu skatīt


31.10.2018.

METODIKAS “PROFESIJU LOMU SPĒLE” APROBĀCIJA

         2018.gada 31.oktobrī Jelgavas 4.vidusskolā 4.d klasē projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika aprobēta metodika “Profesiju lomu spēle”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu izpratnes veidošanos par strādājošo dažādām lomām un darbības situācijām. Lomu spēle sekmēja karjeras vadības prasmju veidošanos, jo tā ļāva skolēnam sevi izmēģināt dažādās situācijās un dažādās lomās (skolotāja, farmaceita, policista, zobārsta u.c.), kā arī dažādās profesiju pasaules sfērās. Profesiju lomu spēles laikā skolēni mācījās sadarboties savā starpā, ievērot noteikumus un pieklājīgas uzvedības normas. Pēc profesiju lomu spēles, skolēni varēja rakstiski izteikt viedokļus par atveidotajām lomām, atainotajām situācijām, analizēt veiksmes un spēles norises kvalitāti.

              Paldies par atsaucību 4.d klases audzinātājai Inesei Saulītei, 4.d klases skolēniem par profesiju lomu spēlēm!

Vairāk attēlu skatīt


17.10.2018.

    Mācību ekskursijā uz Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu   

         2018.gada 19.oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Profesiju daudzveidība darbā ar dzīvniekiem” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 4.a un 4.d klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu ar mērķi iepazīt darba vidi, darba specifiku, noskaidrot profesiju daudzveidību dzīvnieku kopšanā un uzturēšanā, gūt priekšstatu par šo profesiju pārstāvju veicamiem darba pienākumiem.

         Paldies par sadarbību klases audzinātājām Rudītei Dīcei un Inesei Saulītei, par pasākuma koordinēšanu Ludmilai Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


17.10.2018.

Mācību ekskursijā uz SIA “Giline for life”

         2018.gada 17.oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 4.c un 4.e klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz SIA “Giline for life”, Ķekavā ar mērķi iepazīties ar augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumu, noskaidrot uzņēmuma dibināšanas ideju, darbības virzienus, iepazīties ar uzņēmuma saimniekiem –  Māri Loginu un Gintu Loginu, gūt priekšstatu par ražošanas procesā nepieciešamajām profesijām, par šo profesiju pārstāvju darba ikdienu, darba pienākumiem un darbā nepieciešamo aprīkojumu.

         Paldies par sadarbību klases audzinātājām Indrai Šteinai un Ilzei Miklašēvicai, par pasākuma koordinēšanu Ludmila Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


11.10.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Profesiju karuselis”

11.10.2018.

Jelgavas skolu 5.-6.klašu skolēniem.

         Pasākuma „Profesiju karuselis” mērķis bija radīt skolēnos izpratni par veiksmīgu karjeru katra cilvēka dzīvē, iepazīt profesijas un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi.

         Pasākumā, kas notika Jelgavas 4.vidusskolā, skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, veica viņu uzdotos uzdevumus, kas palīdzēja izzināt profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos šajās profesijās. Skolēni guva priekšstatu par profesionālo darbību un izzināja sevi, meklējot piemērotāko nākotnes profesiju.

Vairāk lasīt un attēlu skatīt


10.10.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums mācību ekskursija

„Ja gribam – tad varam un darām!”

         Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018.gada 10.oktobrī 10.a un 11.a klašu skolēniem notika mācību ekskursija SIA „Rozīne” Skrīveru mājas saldējums, kuras laikā skolēni iepazinās ar Latvijas ražotnes -  ģimenes uzņēmuma -  darbības specifiku, tika gūts priekšstats par ražošanas procesu un tajā iesaistīto profesiju daudzveidību,  par darba ikdienu un darbā nepieciešamo aprīkojumu. Skolēni guva priekšstatu par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un īstenošanu ģimenē. Ekskursijas vadītājs Rihards Aņisimovs stāstīja par uzņēmuma vadmotīvu – veselīgas, augstas kvalitātes un dabīgas pārtikas ražošanas nozīmīgumu veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Skolēni guva ieskatu saldējuma ražošanas vēsturē un piedāvāto saldējumu veidu dažādībā. Skolēniem bija iespēja vērot produkta ražošanas procesu. Sarunas laikā skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Pasākuma noslēgumā skolēni iejutās degustatora lomā, degustējot un vērtējot dažādas saldējuma šķirnes un apspriedās ar mācību ekskursijas vadītāju par deserta garšas īpašībām.

         Paldies klases audzinātājām Renātei Bogdanovai, Mārai Aprānei un pedagogam karjeras konsultantam Zandai Kursītei!

Vairāk attēlu skatīt


9.10.2018.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti profesiju!”

Karjeras nedēļas ietvaros 9.-12.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums "Iepazīsti profesiju!", kurā piedalījās vairāku profesiju / jomu pārstāvji: Andrejs Lomakins - Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes ainavu arhitekts, Amanda Anna Birziņa - RSU 4.kursa medicīnas studente / vēstnese, Lāsma Līcīte - LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja, Juris Salenieks un Jānis Iesalnieks - NBS rekrutēšanas speciālisti un par brīvprātīgo darbu Jelgavā stāstīja Linda Vovere - JPPA "Sabiedrības Integrācijas pārvaldes" jaunatnes lietu speciāliste. 

Iepriekš izvēloties vairāk interesējošo jomu, katram 9.-12.klašu skolēnam bija iespēja noklausīties konkrēta speciālista stāstījumu par viņa izglītības ceļu, iegūto profesiju, karjeras iespējām un saņemt atbildes uz jautājumiem. Iespēju tikties ar speciālistiem skolēni novērtēja ļoti atzinīgi, uzsverot to nozīmīgumu tieši 11.-12.klašu skolēniem, sevišķi tiem, kuri vēl nav izlēmuši par mācībām pēc vidusskolas beigšanas.

Zanda Kursīte, Jelgavas 4.vidusskolas PKK

Vairāk attēlu skatīt


27.09.2018.


Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā

14.09.2018.

“Profesija – robežsargs, kinologs”

14.junijā Jelgavas 4.vidusskola 1.-6.klašu skolēniem vasaras skolas “Kopā labāk, kopā jautrāk” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Profesija – robežsargs, kinologs”, kuru vadīja Rīgas pārvaldes Zemgales dienesta robežsardzes pārstavji: I.Šķirmante, L.Rinkuma, I.Pilibaitis un Rīgas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas kinologi. Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par robežsardzi, robežsarga un kinologa profesijām, šo profesiju darba specifiku. Robežsardzes pārstāvji iepazīstināja ar esošo tehniku, ar speciālajiem darba līdzekļiem, bet kinologi demonstrēja suņu paklausības elementus un citus paraugdemonstrējumus.

Paldies par lekciju un paraugdemonstrējumu Valsts Robežsardzes pārstāvjiem un pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


07.06.2018.

2018. gada 7. jūnijā Jelgavas 4.vidusskola 1.-6.klašu skolēniem vasaras skolas “Kopā labāk, kopā jautrāk” ietvaros notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums “No idejas līdz uzņēmumam”, kuru vadīja praktizējoša uzņēmēja, SIA “Sēklu muss” vadītāja Agnese Nazareca.
Lekcijas laikā skolēni guva priekšstatu par ideju uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir saistīta ar veselīgas pārtikas ražošanu un noskaidroja, kā darbojas uzņēmums, kādi profesiju pārstāvji uzņēmumā ir iesaistīti un kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmuma vadītāju. Radošajā darbnīcā skolēni guva nelielu ieskatu saldumu tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt


24.05. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 24. maijā Jelgavas 4.vidusskolas 8.a un 8.c klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Rāmkalni Nordeco”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros. Skolēni tika iepazīstināti ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina SIA “Rāmkalni Nordeco” darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni tika iepazīstināti ar augļu un dārzeņu pārstrādes procesu un dažādu profesiju pārstāvjiem (noliktavas pārzinis, pavārs, iekārtu operators, IT speciālists, inženieris, pārtikas tehnologs u.c.) kas strādā SIA “Rāmkalni Nordeco”, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (izejvielu  uzglabāšanas, pārstrādes, iepakošanas telpas), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. Mācību izzinošās ekskursijas vadītājs sniedza īsu stāstījumu par savu karjeras ceļu ražotnē. Mācību izzinošās ekskursijas noslēgumā tika nodrošināta degustācija, notika diskusijai par to, kuras profesijas likās skolēniem saistošas un piemērotas. Paldies klases audzinātājām Kristīnei Goldbergai, Gintai Jočai, Kristīnei Romanovskai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt


21.05. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 21. maijā Jelgavas 4.vidusskolas 7.b un 7.c klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Liepājas teātris”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēni tika iepazīstināti ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina Liepājas teātra darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni tika iepazīstināti ar Liepājas teātra vēsturi, dažādu profesiju pārstāvjiem (administrators, aktieris, režisors, izrādes vadītājs, scenogrāfs, butafors, gaismotājs, skaņu režisors, suflieris, kostīmu mākslinieks, šuvējs, grimētājs, frizieris, veļas mazgātājs, galdnieks  u.c.) kas strādā teātrī, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (foajē, skatuve, zem skatuve, grimētava, frizētava, rekvizītu telpa, veļas mazgātava  u.c.), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. Mācību izzinošās ekskursijas vadītāja informēja, kur izglītojamie var iegūt ar skatuves mākslu saistītu izglītību Latvijā, sniedza īsu stāstījumu par savu karjeras ceļu teātrī. Mācību izzinošās ekskursijas noslēgumā notika diskusija par to, kuras profesijas likās skolēniem saistošas un piemērotas. Lekciju vadīja Liepājas teātra pārstāve- arhivāre Aina Karele. Paldies klases audzinātājām Elizabetei Pavlovskai, Līgai Nevlanai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt


16.05.2018.

2018. gada 15. maijā Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 5.klašu izglītojamie piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Skaistuma profesijas” un tikās ar salona “Baltā Vīzija” īpašnieci un frizieri Laini Šlegelmilhu. Laine pastāstīja par savu karjeras ceļa virzienu, par ideju atvērt skaistumkopšanas salonu, par salona vadīšanas, darba plānošanas un organizēšanas principiem. Izglītojamie uzzināja, cik daudz cilvēku nodrošina salona darbu,  par salonā nepieciešamajām profesijām (administrators, frizieris, nagu kopšanas speciālists, vizāžists, kosmetologs un citas), par minēto profesiju pārstāvju pienākumiem, prasmēm un kompetencēm, par darba vidi, aprīkojumu, darbā nepieciešamajiem instrumentiem, par iespējām darba tirgū, kā arī deva padomus, ko darīt jau skolas laikā, lai kļūtu par veiksmīgu frizieri nākotnē. Nobeigumā lekcijas vadītāja novadīja meistarklasi – frizūras veidošanu. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 Vairāk attēlu skatīt


28.04. 2018.

2018. gada 25. aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “SkillsLatvia 2018” ietvaros Jelgavas 4. vidusskolas 8. klašu interesenti devās uz nacionālās meistarības konkursus “SkillsLatvia 2018”. Pasākumā izglītojamiem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, vērot profesionālās izglītības audzēkņu paraugdemonstrējumus dažādās jomās (radošā māksla un modes tehnoloģijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ražošana un inženiertehnoloģijas, sabiedriskie un individuālie pakalpojumi, celtniecība un būvniecības tehnoloģijas, transports un loģistika). Notika informatīvās tūres gida pavadībā, kur izglītojamos, sagatavoti gidi, iepazīstināja ar informāciju par veicamajiem darba uzdevumiem katrā meistarības konkursa nominācijā, profesiju daudzveidību, prasībām profesijas apguvei un turpmākajām izglītības iespējām. Katrs interesents varēja piedalīties un izmēģināt, novērtēt savas prasmes Profesiju parādē, kura izglītības iestādes un uzņēmumi aicināja izmēģināt vairāk nekā 50 dažādas profesijas un profesionālās prasmes, lai labāk izprastu savu profesionālo piemērotību, padarot vieglāku nākamās profesijas izvēli. Konkursa ietvaros bija iespēja arī izpētīt daudzveidīgas karjeras iespējas un apmeklēt izzinošo Karjeras kafejnīcu, kur apmeklētājiem neformālā gaisotnē tika radīta iespēja rast atbildes uz dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, iesaistīties diskusijās ar  profesionāļiem, dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba devējiem un audzēkņiem.
Paldies 8. klašu audzinātājām G. Jočai, K. Goldbergai, A. Ģingulei, K. Lūsiņai, K. Romansovkai!

Vairāk attēlu skatīt
Vairāk par pasākumu


28.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 24. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.b klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Bauskas alus”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bezalkoholisko dzērienu ražošanas procesu un ar to saistītām profesijām, darba vidi, darbības specifiku un procesiem, pēc ekskursijas skolēni darbojās meistarklasē, kuras laikā iejutās degustatora lomā - aizpildīja protokolu un izvērtēja  bezalkoholiskos dzērienus. Paldies klases audzinātājai S. Rātai – Adamovičai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
SIA "Bauskas alus"


22.04. 2018.

2018. gada 21. aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 7.d klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz SIA “Ķiploku pasaule” ar mērķi iepazīties ar pārtikas ražošanas mājas apstākļos procesu, ar to saistītām profesijām, darba vidi, darbības specifiku. Uzņēmuma saimniece Antra Zeiliņa skolēnus iepazīstināja ar pārtikas ražošanas procesu mājas apstākļos, iekārtām, kādas tiek izmantotas produkcijas apstrādes procesā (ķiploku mizotājs, žāvējamais skapis, dārzeņu smalcināmais aparāts, karsējamais katls u.c.), un ar to saistītām profesijām. Mācību izzinošās ekskursijas vadītāja uzskatāmi iepazīstināja ar uzņēmuma vēsturi, ražošanas tehnoloģisko specifiku (izejmateriālu audzēšana, novākšana, uzglabāšana, pārstrāde, fasēšana, gatavās produkcijas tirdzniecība/ piegāde klientiem), nodrošināja uzņēmuma ražoto produktu degustāciju un sniedza stāstījumu par biznesa idejas rašanos un tā attīstības posmiem.
Paldies klases audzinātājai R. Grubinskai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
Ķiploku pasaule


18.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 17. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 7.a klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina Rīgas Zooloģiskā dārza darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (personāla nodaļas vadītājs, veterinārārsts, dzīvnieku kopējs, zoologs, entomologs, dārznieks u.c.) kas strādā zooloģiskajā dārzā, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (izglītības un informācijas nodaļa, veterināra ambulance, akvāriju zāle, terārija ēka, tropu māja u.c.), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā.
Paldies klases audzinātājai E. Mahoņinai - Mahinai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
Rīgas Zooloģiskais dārzs


12.04. 2018.

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 11. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 6.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Ko dara zinātnieks?” ar mērķi iepazīties ar zinātnieka un citām šīs jomas saistītām profesijām un radīt skolēnos pozitīvu priekšstatu un interesi par zinātni, to lomu valsts attīstībai šobrīd un nākotnē, par nepieciešamību un iespējām radīt, izgudrot inovatīvus produktus un pakalpojumus. Karjeras atbalsta pasākumu  “Ko dara zinātnieks?” vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” nodarbību vadītājas Nadežda Ličmane, Malvīne Soste. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 

Vairāk attēlu skatīt


10.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 3. un 10. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju”, kura laikā bija iespēja iepazīties ar interesējošas nozares (komercdarbība, pārtikas/saldumu ražošanas, IT, jurisprudence, medicīna un secnogrāfija) pārstāvi, uzzinot kur var iegūt ar tās jomas saistītu izglītību pēc vispārizglītojošas izglītības iestādes absolvēšana. Lekcijas/ nodarbības vadītāji pastāstīja par savu profesiju (personīgo darba pieredzi, iespējamām darba vietām, darba vidi, atalgojumu, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām rakstura īpašībām un darba prasmēm), kādas ir būtiskākās prasības, lai kļūtu par konkrētās profesijas pārstāvi. Pasākumā lekcijas/ nodarbības vadīja Kristīne Ozoliņa (SIA “ZEKANTS” uzņēmējdarbība, produkta “Pupuchi” tehnologs), Pēteris Jurčenko (SIA “TurnDigitals”, lietojamības eksperts), Jānis Balodis (absolvents, zvērināta advokāta palīgs, maksāt nespējas administrators), Maija Dzene (SIA “Maijons”, scenogrāfe), Antra Bernika (fizioterapeite), Ilze Priževoite (SIA “Karameļu darbnīca”, saldumu ražošana).

Paldies par sadarbību lektoriem, 10.-12. klašu audzinātājiem, īpaši Elizabetei Pavlovskai un Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt


09.04. 2018.
07.04. 2018.

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018.gada 6.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 1. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Iepazīsti ar eksaktām zinātnēm saistītas profesijas” ar mērķi caur praktisko darbu un eksperimentiem rosināt skolēnus dabiskai zinātkārei par sevi, apkārtējo pasauli, paplašināt redzesloku un interesi par eksaktajām zinātnēm un iepazīties ar eksakto zinātņu profesijām – ķīmiķis, farmaceits, ķīmijas inženieris, šo profesiju raksturojošām pazīmēm un specifiku. Karjeras atbalsta pasākumu “Iepazīsti ar eksaktām zinātnēm saistītas profesijas” vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” nodarbību vadītājas Nadežda Ličmane, Malvīne Soste. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 

Vairāk attēlu skatīt


04.04. 2018.


02.04.2018.09.03.2018.

2018. gada 7.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 5.a klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz lauku sētu “Caunītes” ar mērķi iepazīties ar uzņēmumu, noskaidrot uzņēmuma dibināšanas ideju, darbības virzienus, iepazīties ar uzņēmuma saimniekiem – vadītāju Jāni Rubeni un projektu vadītāju Santu Rubeni, gūt priekšstatu par lauku tūrismā nepieciešamajām profesijām, par latviešu amata meistaru prasmēm, par maizes cepšanas procesu, kā arī iejusties maizes cepēja un degustatora lomās,  cepot un degustējot pašizcepto maizi. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!


09.03.2018.

2018. gada 7. martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, notika karjeras atbalsta pasākums “Personības izaugsmes loma profesijas izvēlē” 9.- 12. klašu skolēniem, ko vadīja personības izaugsmes treneris Kristaps Kravalis. Nodarbības laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un uzzināja kāda loma profesijas izvēlē ir personības izaugsmei un motivācijai. Izskaidroja personīgā “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida plāna būtisko lomu, lai izvirzot prioritātes, mērķus tiktu sasniegts vēlamākais rezultāts. Lekcijas un praktisko nodarbību gaitā personīgās izaugsmes treneris caur savu pieredzes/ veiksmes stāstu sniedza iedrošinājumu un praktiskus paņēmienus, kā dzirdēto skolēniem izmantot reālajā dzīvē, lai kļūtu par veiksmīgiem jauniešiem. Uz konkrētu piemēru bāzes tika analizēts, kas atšķir jauniešus, kuri  veiksmīgāk izvēlas savu karjeru un dzīves ceļu no tiem jauniešiem, kam tas nav izdevies tik  veiksmīgi. Minēti konkrēti principi, kas jāievēro, lai sasniegtu mērķus.  Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!


22.02.2018.

     2018. gada 21. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Garšīga pēcpusdiena” un tikās ar maizes ceptuves “Lāči” pārstāvjiem un ģimenes uzņēmumu “GiLine”. Pasākuma vadītāja Ginta Čaunāne SIA “Lāči” sabiedriskās ēdināšanas un izklaides daļas pārdošanas speciāliste atraktīvi stāstīja par uzņēmuma dibināšanas ideju, uzņēmuma specifiku, par maizes tapšanas procesu un tradīcijām, par meistariem, amatu nosaukumiem un  profesijām maizes ceptuvē, par pienākumiem un atbildību, par nepieciešamajiem darbarīkiem, ka arī iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs, piemēram, maizes kukuļu svēršanā, mīklu minēšanā, maizītes degustācijā. Ģimenes uzņēmuma “GiLine” dibinātāji Ginta un Māris Logini sniedza ieskatu par ceļu no idejas par uzņēmumu līdz tā izveidošanai, par uzņēmuma darbības virzienu, par ražošanas procesu, par procesā iesaistītajām profesijām un nepieciešamajiem amatiem. Skolēni uzzināja, kas ir veselīgi našķi un kāpēc jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm, kā arī varēja iejusties degustatora lomā, mēģinot noteikt našķu garšu. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt

21.02.2018. 

KAA PASĀKUMS "Vai es varu būt...?"

     2018.gada 19. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 3.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Vai es varu būt ...?". Lekcijas/diskusijas/radošās darbnīcas laikā skolēniem tika piedāvāts iepazīt vienu no uzņēmumiem: SIA "DZ"Audumu, aizkaru un šūšanas salons, SIA "Grieta 3" Floristikas skola-meistardarbnīca, SIA "W&D" Foto un dizaina studija, noskaidrot uzņēmumu galvenos darbības virzienus, specifiku, piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, veidot priekšstatu par nodarbinātājiem amatiem uzņēmumos - florista, fotogrāfa, šuvējas darba ikdienu, darba pienākumiem, darba īpatnībām. Par šuvējas amata noslēpumiem stāstīja D.Saltuma, par florista darba būtību - L.Laurīte, bet fotogrāfa pieredzē dalījās J.Zēbergs. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!Vairāk attēlu skatīt


23.01.2018.

KAA PASĀKUMS "IEPAZĪSTI DARBU KAFEJNĪCĀ"

     2018.gada 22.janvārī Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 4.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti darbu kafejnīcā” un tikās ar SIA “Viesu Līči” valdes locekli, kafejnīcas “Zemnieku cienasts” vadītāju Vitu Šķiņķi, vadītājas vietnieci Elīnu Mengoti un šefpavāri Vinetu Mežaraupi.
     Skolēni iepazinās ar kafejnīcas “Zemnieku cienasts” pirmsākumiem un vēsturi, ar darba specifiku un tajā nepieciešamajām profesijām, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un iejūtās pavāra, pavāra palīga, viesmīļa un konditora profesijās. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 Vairāk attēlu skatīt


20.12.2017.

 KAA PASĀKUMS "IZSTĀSTI SAVU NĀKOTNES NODARBOŠANĀS STĀSTU"

2017. gada 19. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 8. klašu skolēniem Jolanta Priede vadīja nodarbības „Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”. Skolēni tika iepazīstināti kā apzināt savus talantus, izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, izmantojot SMART mērķu izvirzīšanas metodi. Ar koučinga spēli “Punctum” (Points of You produkts: http://www.points-of-you.com/) skolēni grupās izspēlēja kāda no grupas biedra profesionālo dzīves stāstu, izmantojot projektīvās kārtis. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt 


31.10.2017.

VECĀKU DIENA

  PREZENTĀCIJA 
DARBA LAPA VECĀKIEM
   


23.10.2017.

J4V KARJERAS NEDĒĻA 2017

KARJERAS NEDĒĻAS PLĀNS FOTO GALERIJA

Karjeras nedēļas ideja un mērķi:

  • palīdzēt skolēniem izzināt sevi, profesijas, izglītības iespējas, veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties;
  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas.

Karjeras nedēļas ietvaros skolā ir notikuši vairāki pasākumi un uzdevumi:

  • Interaktīva spēle ar QR kodiem “Orientējies profesijās” 4.- 6. klasēm;
  • -12.klašu balsošana par Jelgavas 4.vidusskolas bīstamākām profesijām;
  • Plakātu “Profesijas mugursoma” izveide 7.-8.klasēm;
  • Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveide 9. – 12.klasēm;
  • Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju”;
  • Pašizpētes testi 7.-12.klasēm.

     Interaktīvas spēles ar QR kodiem “Orientējies profesijās” mērķis – izzināt profesiju daudzveidību un veicināt prasmi meklēt informāciju. Spēlē piedalījās vairākas klases 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.c, 5.d, 6.b, 6.c, 6.d. Kopā piedalījās 126 skolēni. QR kodu spēles aktīvāko klašu tops: 5.d klase, 4.a klase, 5.c klase, 5.a klase, 6.b klase.
    QR kodu spēlē “Orientējies profesijās” visprecīzākie bija 6.c klases skolnieces A.Trankale, L.Slivjuka, A.Šalajeva (20  no 20 punktiem), 4.a klases skolniece L.Beihmane  un 4.b skolnieki P.Grietēns, R. Gasners (19 no 20 punktiem).
Jelgavas 4. vidusskolas TOP “Bīstamākas profesijas” balsošanas mērķis – sniegt skolēniem ieskatu bīstamāko profesiju daudzveidībā. Pavisam nobalsoja 115 skolēni. Balsošanas rezultātā tika noskaidrotas bīstamākās profesijas: 1.- ugunsdzēsējs, 2.-elektriķis un sapieris, 3.- debesskrāpju celtnieks, 4.- policists, 5.- dzīvnieku dresētais. Aktīvākās klases balsošanā: 2.a klase – 95,45%, 1.b klase – 66,60%, 4.d klase – 61,53%, 7.b klase – 50%, 4.a klase – 46,66%, 1.a klase – 30,43%Plakātu “Profesijas mugursoma” izveidē piedalījās visas 7.-8.klases.
    Plakātu izveides mērķis: izzināt dažādu profesiju būtību un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi.  Skolēni, veidojot plakātu, meklēja internetā informāciju un papildināja plakātu par konkrēto profesiju, ietverot aprakstus šādiem jautājumiem: darba pienākumi, darba apstākļi, darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums, nepieciešamā izglītība (kurās izglītības iestādēs to var apgūt, cik ilgi jāmācās, cik tas maksā), iespējamais atalgojums, profesijas “+” un “-“.
     Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveides mērķis: izzināt dažādu mācību priekšmetu saistību ar profesijām un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi. Skolēni, veidojot plakātu, meklēja profesijas, kurās noder konkrētā mācību priekšmeta apgūtais, kā arī norādīja trīs profesijas, kuras nemaz nav saistītas ar konkrēto priekšmetu. 
    Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju” notika ar mērķi lai iepazīstinātu skolēnus ar savu ceļu, kā nonāca līdz pedagoga profesijai. Stāstījumu veidojot, varēja balstīties uz šādām vadlīnijām: Kāpēc un kā izvēlējāties pedagoga profesiju?  Kāda ir Jūsu izglītība? (izglītības iestāde/-es, programmas nosaukums, mācību ilgums utt.); Kuri mācību priekšmeti ir nozīmīgi Jūsu profesijā? Kādi ir galvenie darba pienākumi? Kādas personības iezīmes nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs pedagogs? Profesijas plusi un mīnusi? Kā ir mainījusies profesija kopš Jūs sākāt strādāt? 
    Pašizpētes testi bija paredzēti 7.- 12. skolēnu vecumposmam. Testus aizpildīja 41 skolēns. Piedalījās 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10 a, 10.b. Aktīvākie bija 7.b klases skolēni. Tests “Uztveres tipa noteikšana” aizpildīts 25 reizes, “Mans pašvērtējums” – 21, “Profesijas pievilcība” – 24 un “Izziņas spējas jeb intelekts” – 23.
    Vairākas klases: 3.d, 8.a, 6.b, 6.a, 12.a, 8.b piedalījās arī Jelgavas pilsētas karjeras nedēļas organizētājos pasākumos. 3.d un 6.a klases apmeklēja radošas darbnīcas profesijas iepazīšanai “Es būšu ...” Jelgavas Tehnikumā, 8.a klase apmeklēja pasākumu “Es būšu ... ķīmiķis, inženieris vai tehnologs” SIA “Jelgavas ūdens”, 6.b klase apmeklēja LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes organizēto pasākumu “Sociologa mikroskops”, 12.a klase apmeklēja nodarbību “Karjeras ceļš” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Sākumskolas skolotāji organizēja zīmējumu konkursu “Mana sapņu profesija”, konkursā piedalījās 3.c, 1.b, 1.c, 4.e un citas klases.
    Dažas klases (3.c, 5.c, 6.c, 4.b) karjeras nedēļas laikā veica “Interviju par profesiju”, aptaujājot savus vecākus, radiniekus. Pēc intervijas skolēni aizpildīja darba lapu “Intervijas atspoguļojums – skolēna pārskats” ar mērķi noskaidrot vai darbs par kuru veica interviju ir viegls/grūts, kuri darba pienākumi šķiet visinteresantākie/garlaicīgie un vai pats skolēns pieļauj domu, ka var strādāt šo darbu.