Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā


Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2021. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

KAA PLĀNS 
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
KARJERAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ
2017./2018. MĀCĪBU GADAM 

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS


Ludmila Jaščenko
1.-6. klasēm

   79. kabinets
 Ludmila.Jascenko@izglitiba.jelgava.lv

Individuālās konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-pastu vai e-klasē.Skolēniem


Vecākiem


Klašu audzinātājiem


Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā

07.06. 2018.

2018. gada 7. jūnijā Jelgavas 4.vidusskola 1.-6.klašu skolēniem vasaras skolas “Kopā labāk, kopā jautrāk” ietvaros notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums “No idejas līdz uzņēmumam”, kuru vadīja praktizējoša uzņēmēja, SIA “Sēklu muss” vadītāja Agnese Nazareca. 
Lekcijas laikā skolēni guva priekšstatu par ideju uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir saistīta ar veselīgas pārtikas ražošanu un noskaidroja, kā darbojas uzņēmums, kādi profesiju pārstāvji uzņēmumā ir iesaistīti un kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmuma vadītāju. Radošajā darbnīcā skolēni guva nelielu ieskatu saldumu tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt


24.05. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 24. maijā Jelgavas 4.vidusskolas 8.a un 8.c klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Rāmkalni Nordeco”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros. Skolēni tika iepazīstināti ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina SIA “Rāmkalni Nordeco” darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni tika iepazīstināti ar augļu un dārzeņu pārstrādes procesu un dažādu profesiju pārstāvjiem (noliktavas pārzinis, pavārs, iekārtu operators, IT speciālists, inženieris, pārtikas tehnologs u.c.) kas strādā SIA “Rāmkalni Nordeco”, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (izejvielu  uzglabāšanas, pārstrādes, iepakošanas telpas), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. Mācību izzinošās ekskursijas vadītājs sniedza īsu stāstījumu par savu karjeras ceļu ražotnē. Mācību izzinošās ekskursijas noslēgumā tika nodrošināta degustācija, notika diskusijai par to, kuras profesijas likās skolēniem saistošas un piemērotas. Paldies klases audzinātājām Kristīnei Goldbergai, Gintai Jočai, Kristīnei Romanovskai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt


21.05. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 21. maijā Jelgavas 4.vidusskolas 7.b un 7.c klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Liepājas teātris”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēni tika iepazīstināti ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina Liepājas teātra darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni tika iepazīstināti ar Liepājas teātra vēsturi, dažādu profesiju pārstāvjiem (administrators, aktieris, režisors, izrādes vadītājs, scenogrāfs, butafors, gaismotājs, skaņu režisors, suflieris, kostīmu mākslinieks, šuvējs, grimētājs, frizieris, veļas mazgātājs, galdnieks  u.c.) kas strādā teātrī, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (foajē, skatuve, zem skatuve, grimētava, frizētava, rekvizītu telpa, veļas mazgātava  u.c.), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. Mācību izzinošās ekskursijas vadītāja informēja, kur izglītojamie var iegūt ar skatuves mākslu saistītu izglītību Latvijā, sniedza īsu stāstījumu par savu karjeras ceļu teātrī. Mācību izzinošās ekskursijas noslēgumā notika diskusija par to, kuras profesijas likās skolēniem saistošas un piemērotas. Lekciju vadīja Liepājas teātra pārstāve- arhivāre Aina Karele. Paldies klases audzinātājām Elizabetei Pavlovskai, Līgai Nevlanai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt


16.05.2018.

2018. gada 15. maijā Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 5.klašu izglītojamie piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Skaistuma profesijas” un tikās ar salona “Baltā Vīzija” īpašnieci un frizieri Laini Šlegelmilhu. Laine pastāstīja par savu karjeras ceļa virzienu, par ideju atvērt skaistumkopšanas salonu, par salona vadīšanas, darba plānošanas un organizēšanas principiem. Izglītojamie uzzināja, cik daudz cilvēku nodrošina salona darbu,  par salonā nepieciešamajām profesijām (administrators, frizieris, nagu kopšanas speciālists, vizāžists, kosmetologs un citas), par minēto profesiju pārstāvju pienākumiem, prasmēm un kompetencēm, par darba vidi, aprīkojumu, darbā nepieciešamajiem instrumentiem, par iespējām darba tirgū, kā arī deva padomus, ko darīt jau skolas laikā, lai kļūtu par veiksmīgu frizieri nākotnē. Nobeigumā lekcijas vadītāja novadīja meistarklasi – frizūras veidošanu. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 Vairāk attēlu skatīt


28.04. 2018.

2018. gada 25. aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “SkillsLatvia 2018” ietvaros Jelgavas 4. vidusskolas 8. klašu interesenti devās uz nacionālās meistarības konkursus “SkillsLatvia 2018”. Pasākumā izglītojamiem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, vērot profesionālās izglītības audzēkņu paraugdemonstrējumus dažādās jomās (radošā māksla un modes tehnoloģijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ražošana un inženiertehnoloģijas, sabiedriskie un individuālie pakalpojumi, celtniecība un būvniecības tehnoloģijas, transports un loģistika). Notika informatīvās tūres gida pavadībā, kur izglītojamos, sagatavoti gidi, iepazīstināja ar informāciju par veicamajiem darba uzdevumiem katrā meistarības konkursa nominācijā, profesiju daudzveidību, prasībām profesijas apguvei un turpmākajām izglītības iespējām. Katrs interesents varēja piedalīties un izmēģināt, novērtēt savas prasmes Profesiju parādē, kura izglītības iestādes un uzņēmumi aicināja izmēģināt vairāk nekā 50 dažādas profesijas un profesionālās prasmes, lai labāk izprastu savu profesionālo piemērotību, padarot vieglāku nākamās profesijas izvēli. Konkursa ietvaros bija iespēja arī izpētīt daudzveidīgas karjeras iespējas un apmeklēt izzinošo Karjeras kafejnīcu, kur apmeklētājiem neformālā gaisotnē tika radīta iespēja rast atbildes uz dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, iesaistīties diskusijās ar  profesionāļiem, dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba devējiem un audzēkņiem.
Paldies 8. klašu audzinātājām G. Jočai, K. Goldbergai, A. Ģingulei, K. Lūsiņai, K. Romansovkai!

Vairāk attēlu skatīt
Vairāk par pasākumu


28.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 24. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.b klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz SIA “Bauskas alus”, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bezalkoholisko dzērienu ražošanas procesu un ar to saistītām profesijām, darba vidi, darbības specifiku un procesiem, pēc ekskursijas skolēni darbojās meistarklasē, kuras laikā iejutās degustatora lomā - aizpildīja protokolu un izvērtēja  bezalkoholiskos dzērienus. Paldies klases audzinātājai S. Rātai – Adamovičai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
SIA "Bauskas alus"


22.04. 2018.

2018. gada 21. aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 7.d klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz SIA “Ķiploku pasaule” ar mērķi iepazīties ar pārtikas ražošanas mājas apstākļos procesu, ar to saistītām profesijām, darba vidi, darbības specifiku. Uzņēmuma saimniece Antra Zeiliņa skolēnus iepazīstināja ar pārtikas ražošanas procesu mājas apstākļos, iekārtām, kādas tiek izmantotas produkcijas apstrādes procesā (ķiploku mizotājs, žāvējamais skapis, dārzeņu smalcināmais aparāts, karsējamais katls u.c.), un ar to saistītām profesijām. Mācību izzinošās ekskursijas vadītāja uzskatāmi iepazīstināja ar uzņēmuma vēsturi, ražošanas tehnoloģisko specifiku (izejmateriālu audzēšana, novākšana, uzglabāšana, pārstrāde, fasēšana, gatavās produkcijas tirdzniecība/ piegāde klientiem), nodrošināja uzņēmuma ražoto produktu degustāciju un sniedza stāstījumu par biznesa idejas rašanos un tā attīstības posmiem.
Paldies klases audzinātājai R. Grubinskai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
Ķiploku pasaule


18.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 17. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 7.a klašu skolēni devās mācību izzinošajā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kas bija karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros.  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesiju pārstāvjiem un viņu darba vidi, kuri nodrošina Rīgas Zooloģiskā dārza darbību. Mācību izzinošās ekskursijas gaitā skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (personāla nodaļas vadītājs, veterinārārsts, dzīvnieku kopējs, zoologs, entomologs, dārznieks u.c.) kas strādā zooloģiskajā dārzā, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, vide (izglītības un informācijas nodaļa, veterināra ambulance, akvāriju zāle, terārija ēka, tropu māja u.c.), darbā izmantojamie instrumenti, karjeras izaugsmes iespējas darba vietā, nepieciešamā izglītība, prasmes un personiskās īpašības, lai strādātu šajā profesijā. 
Paldies klases audzinātājai E. Mahoņinai - Mahinai un pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt
Rīgas Zooloģiskais dārzs


12.04. 2018.

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 11. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 6.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Ko dara zinātnieks?” ar mērķi iepazīties ar zinātnieka un citām šīs jomas saistītām profesijām un radīt skolēnos pozitīvu priekšstatu un interesi par zinātni, to lomu valsts attīstībai šobrīd un nākotnē, par nepieciešamību un iespējām radīt, izgudrot inovatīvus produktus un pakalpojumus. Karjeras atbalsta pasākumu  “Ko dara zinātnieks?” vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” nodarbību vadītājas Nadežda Ličmane, Malvīne Soste. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 

Vairāk attēlu skatīt


10.04. 2018.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018. gada 3. un 10. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju”, kura laikā bija iespēja iepazīties ar interesējošas nozares (komercdarbība, pārtikas/saldumu ražošanas, IT, jurisprudence, medicīna un secnogrāfija) pārstāvi, uzzinot kur var iegūt ar tās jomas saistītu izglītību pēc vispārizglītojošas izglītības iestādes absolvēšana. Lekcijas/ nodarbības vadītāji pastāstīja par savu profesiju (personīgo darba pieredzi, iespējamām darba vietām, darba vidi, atalgojumu, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām rakstura īpašībām un darba prasmēm), kādas ir būtiskākās prasības, lai kļūtu par konkrētās profesijas pārstāvi. Pasākumā lekcijas/ nodarbības vadīja Kristīne Ozoliņa (SIA “ZEKANTS” uzņēmējdarbība, produkta “Pupuchi” tehnologs), Pēteris Jurčenko (SIA “TurnDigitals”, lietojamības eksperts), Jānis Balodis (absolvents, zvērināta advokāta palīgs, maksāt nespējas administrators), Maija Dzene (SIA “Maijons”, scenogrāfe), Antra Bernika (fizioterapeite), Ilze Priževoite (SIA “Karameļu darbnīca”, saldumu ražošana).

Paldies par sadarbību lektoriem, 10.-12. klašu audzinātājiem, īpaši Elizabetei Pavlovskai un Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt


09.04. 2018.
07.04. 2018.

         Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018.gada 6.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolas 1. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Iepazīsti ar eksaktām zinātnēm saistītas profesijas” ar mērķi caur praktisko darbu un eksperimentiem rosināt skolēnus dabiskai zinātkārei par sevi, apkārtējo pasauli, paplašināt redzesloku un interesi par eksaktajām zinātnēm un iepazīties ar eksakto zinātņu profesijām – ķīmiķis, farmaceits, ķīmijas inženieris, šo profesiju raksturojošām pazīmēm un specifiku. Karjeras atbalsta pasākumu “Iepazīsti ar eksaktām zinātnēm saistītas profesijas” vadīja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” nodarbību vadītājas Nadežda Ličmane, Malvīne Soste. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 

Vairāk attēlu skatīt


04.04. 2018.


02.04.2018.09.03.2018.

2018. gada 7.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 5.a klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz lauku sētu “Caunītes” ar mērķi iepazīties ar uzņēmumu, noskaidrot uzņēmuma dibināšanas ideju, darbības virzienus, iepazīties ar uzņēmuma saimniekiem – vadītāju Jāni Rubeni un projektu vadītāju Santu Rubeni, gūt priekšstatu par lauku tūrismā nepieciešamajām profesijām, par latviešu amata meistaru prasmēm, par maizes cepšanas procesu, kā arī iejusties maizes cepēja un degustatora lomās,  cepot un degustējot pašizcepto maizi. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!


09.03.2018.

2018. gada 7. martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, notika karjeras atbalsta pasākums “Personības izaugsmes loma profesijas izvēlē” 9.- 12. klašu skolēniem, ko vadīja personības izaugsmes treneris Kristaps Kravalis. Nodarbības laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un uzzināja kāda loma profesijas izvēlē ir personības izaugsmei un motivācijai. Izskaidroja personīgā “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida plāna būtisko lomu, lai izvirzot prioritātes, mērķus tiktu sasniegts vēlamākais rezultāts. Lekcijas un praktisko nodarbību gaitā personīgās izaugsmes treneris caur savu pieredzes/ veiksmes stāstu sniedza iedrošinājumu un praktiskus paņēmienus, kā dzirdēto skolēniem izmantot reālajā dzīvē, lai kļūtu par veiksmīgiem jauniešiem. Uz konkrētu piemēru bāzes tika analizēts, kas atšķir jauniešus, kuri  veiksmīgāk izvēlas savu karjeru un dzīves ceļu no tiem jauniešiem, kam tas nav izdevies tik  veiksmīgi. Minēti konkrēti principi, kas jāievēro, lai sasniegtu mērķus.  Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!


22.02.2018.

     2018. gada 21. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Garšīga pēcpusdiena” un tikās ar maizes ceptuves “Lāči” pārstāvjiem un ģimenes uzņēmumu “GiLine”. Pasākuma vadītāja Ginta Čaunāne SIA “Lāči” sabiedriskās ēdināšanas un izklaides daļas pārdošanas speciāliste atraktīvi stāstīja par uzņēmuma dibināšanas ideju, uzņēmuma specifiku, par maizes tapšanas procesu un tradīcijām, par meistariem, amatu nosaukumiem un  profesijām maizes ceptuvē, par pienākumiem un atbildību, par nepieciešamajiem darbarīkiem, ka arī iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs, piemēram, maizes kukuļu svēršanā, mīklu minēšanā, maizītes degustācijā. Ģimenes uzņēmuma “GiLine” dibinātāji Ginta un Māris Logini sniedza ieskatu par ceļu no idejas par uzņēmumu līdz tā izveidošanai, par uzņēmuma darbības virzienu, par ražošanas procesu, par procesā iesaistītajām profesijām un nepieciešamajiem amatiem. Skolēni uzzināja, kas ir veselīgi našķi un kāpēc jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm, kā arī varēja iejusties degustatora lomā, mēģinot noteikt našķu garšu. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

Vairāk attēlu skatīt

21.02.2018. 

KAA PASĀKUMS "Vai es varu būt...?"

     2018.gada 19. februārī Jelgavas 4. vidusskolā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 3.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Vai es varu būt ...?". Lekcijas/diskusijas/radošās darbnīcas laikā skolēniem tika piedāvāts iepazīt vienu no uzņēmumiem: SIA "DZ"Audumu, aizkaru un šūšanas salons, SIA "Grieta 3" Floristikas skola-meistardarbnīca, SIA "W&D" Foto un dizaina studija, noskaidrot uzņēmumu galvenos darbības virzienus, specifiku, piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, veidot priekšstatu par nodarbinātājiem amatiem uzņēmumos - florista, fotogrāfa, šuvējas darba ikdienu, darba pienākumiem, darba īpatnībām. Par šuvējas amata noslēpumiem stāstīja D.Saltuma, par florista darba būtību - L.Laurīte, bet fotogrāfa pieredzē dalījās J.Zēbergs. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!Vairāk attēlu skatīt


23.01.2018.

KAA PASĀKUMS "IEPAZĪSTI DARBU KAFEJNĪCĀ"

     2018.gada 22.janvārī Jelgavas 4.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 4.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti darbu kafejnīcā” un tikās ar SIA “Viesu Līči” valdes locekli, kafejnīcas “Zemnieku cienasts” vadītāju Vitu Šķiņķi, vadītājas vietnieci Elīnu Mengoti un šefpavāri Vinetu Mežaraupi.
     Skolēni iepazinās ar kafejnīcas “Zemnieku cienasts” pirmsākumiem un vēsturi, ar darba specifiku un tajā nepieciešamajām profesijām, kā arī aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un iejūtās pavāra, pavāra palīga, viesmīļa un konditora profesijās. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ludmilai Jaščenko!

 Vairāk attēlu skatīt


20.12.2017.

 KAA PASĀKUMS "IZSTĀSTI SAVU NĀKOTNES NODARBOŠANĀS STĀSTU"

2017. gada 19. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 8. klašu skolēniem Jolanta Priede vadīja nodarbības „Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”. Skolēni tika iepazīstināti kā apzināt savus talantus, izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, izmantojot SMART mērķu izvirzīšanas metodi. Ar koučinga spēli “Punctum” (Points of You produkts: http://www.points-of-you.com/) skolēni grupās izspēlēja kāda no grupas biedra profesionālo dzīves stāstu, izmantojot projektīvās kārtis. Paldies pedagogam karjeras konsultantam Ilzei Liepiņai!

Vairāk attēlu skatīt 


31.10.2017.

VECĀKU DIENA

  PREZENTĀCIJA 
DARBA LAPA VECĀKIEM
   


23.10.2017.

J4V KARJERAS NEDĒĻA 2017

KARJERAS NEDĒĻAS PLĀNS FOTO GALERIJA

Karjeras nedēļas ideja un mērķi:

  • palīdzēt skolēniem izzināt sevi, profesijas, izglītības iespējas, veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties;
  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas.

Karjeras nedēļas ietvaros skolā ir notikuši vairāki pasākumi un uzdevumi:

  • Interaktīva spēle ar QR kodiem “Orientējies profesijās” 4.- 6. klasēm;
  • -12.klašu balsošana par Jelgavas 4.vidusskolas bīstamākām profesijām;
  • Plakātu “Profesijas mugursoma” izveide 7.-8.klasēm;
  • Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveide 9. – 12.klasēm;
  • Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju”;
  • Pašizpētes testi 7.-12.klasēm.

     Interaktīvas spēles ar QR kodiem “Orientējies profesijās” mērķis – izzināt profesiju daudzveidību un veicināt prasmi meklēt informāciju. Spēlē piedalījās vairākas klases 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.c, 5.d, 6.b, 6.c, 6.d. Kopā piedalījās 126 skolēni. QR kodu spēles aktīvāko klašu tops: 5.d klase, 4.a klase, 5.c klase, 5.a klase, 6.b klase.
    QR kodu spēlē “Orientējies profesijās” visprecīzākie bija 6.c klases skolnieces A.Trankale, L.Slivjuka, A.Šalajeva (20  no 20 punktiem), 4.a klases skolniece L.Beihmane  un 4.b skolnieki P.Grietēns, R. Gasners (19 no 20 punktiem).
Jelgavas 4. vidusskolas TOP “Bīstamākas profesijas” balsošanas mērķis – sniegt skolēniem ieskatu bīstamāko profesiju daudzveidībā. Pavisam nobalsoja 115 skolēni. Balsošanas rezultātā tika noskaidrotas bīstamākās profesijas: 1.- ugunsdzēsējs, 2.-elektriķis un sapieris, 3.- debesskrāpju celtnieks, 4.- policists, 5.- dzīvnieku dresētais. Aktīvākās klases balsošanā: 2.a klase – 95,45%, 1.b klase – 66,60%, 4.d klase – 61,53%, 7.b klase – 50%, 4.a klase – 46,66%, 1.a klase – 30,43%Plakātu “Profesijas mugursoma” izveidē piedalījās visas 7.-8.klases. 
    Plakātu izveides mērķis: izzināt dažādu profesiju būtību un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi.  Skolēni, veidojot plakātu, meklēja internetā informāciju un papildināja plakātu par konkrēto profesiju, ietverot aprakstus šādiem jautājumiem: darba pienākumi, darba apstākļi, darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums, nepieciešamā izglītība (kurās izglītības iestādēs to var apgūt, cik ilgi jāmācās, cik tas maksā), iespējamais atalgojums, profesijas “+” un “-“.
     Plakātu “Mācību priekšmeti un profesijas” izveides mērķis: izzināt dažādu mācību priekšmetu saistību ar profesijām un veicināt karjeras vadības prasmju apguvi. Skolēni, veidojot plakātu, meklēja profesijas, kurās noder konkrētā mācību priekšmeta apgūtais, kā arī norādīja trīs profesijas, kuras nemaz nav saistītas ar konkrēto priekšmetu. 
    Skolotāju stāstījums “Ceļš uz skolotāja profesiju” notika ar mērķi lai iepazīstinātu skolēnus ar savu ceļu, kā nonāca līdz pedagoga profesijai. Stāstījumu veidojot, varēja balstīties uz šādām vadlīnijām: Kāpēc un kā izvēlējāties pedagoga profesiju?  Kāda ir Jūsu izglītība? (izglītības iestāde/-es, programmas nosaukums, mācību ilgums utt.); Kuri mācību priekšmeti ir nozīmīgi Jūsu profesijā? Kādi ir galvenie darba pienākumi? Kādas personības iezīmes nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs pedagogs? Profesijas plusi un mīnusi? Kā ir mainījusies profesija kopš Jūs sākāt strādāt? 
    Pašizpētes testi bija paredzēti 7.- 12. skolēnu vecumposmam. Testus aizpildīja 41 skolēns. Piedalījās 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10 a, 10.b. Aktīvākie bija 7.b klases skolēni. Tests “Uztveres tipa noteikšana” aizpildīts 25 reizes, “Mans pašvērtējums” – 21, “Profesijas pievilcība” – 24 un “Izziņas spējas jeb intelekts” – 23.
    Vairākas klases: 3.d, 8.a, 6.b, 6.a, 12.a, 8.b piedalījās arī Jelgavas pilsētas karjeras nedēļas organizētājos pasākumos. 3.d un 6.a klases apmeklēja radošas darbnīcas profesijas iepazīšanai “Es būšu ...” Jelgavas Tehnikumā, 8.a klase apmeklēja pasākumu “Es būšu ... ķīmiķis, inženieris vai tehnologs” SIA “Jelgavas ūdens”, 6.b klase apmeklēja LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes organizēto pasākumu “Sociologa mikroskops”, 12.a klase apmeklēja nodarbību “Karjeras ceļš” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Sākumskolas skolotāji organizēja zīmējumu konkursu “Mana sapņu profesija”, konkursā piedalījās 3.c, 1.b, 1.c, 4.e un citas klases. 
    Dažas klases (3.c, 5.c, 6.c, 4.b) karjeras nedēļas laikā veica “Interviju par profesiju”, aptaujājot savus vecākus, radiniekus. Pēc intervijas skolēni aizpildīja darba lapu “Intervijas atspoguļojums – skolēna pārskats” ar mērķi noskaidrot vai darbs par kuru veica interviju ir viegls/grūts, kuri darba pienākumi šķiet visinteresantākie/garlaicīgie un vai pats skolēns pieļauj domu, ka var strādāt šo darbu.