Karjeras pasākumi 2019./2020. mācību gadā


 22.04.2020.

Karjeras atbalsts pasākums mācību ekskursijas

 „Iepazīsti ražošanas procesu Ⅲ un Ⅳ”

SIA “Getliņi EKO”

           2020.gada 11.un 12.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma Iepazīsti ražošanas procesu Ⅲ un Ⅳ” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 4.b (11.03.) un 4.d (12.03.) klases skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Getliņi EKO”, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu. Mācību ekskursijas laikā skolēni noskaidroja, ka poligons ir viens no modernākajiem Eiropā un šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs. SIA “Getliņi EKO” pārstāvis Nauris Vējonis stāstīja par “zaļās domāšanas" pamatprincipiem, videi draudzīgu saimniekošanu, iepazīstināja skolēnus ar poligona vēsturi, šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi, moderni aprīkotām siltumnīcām (audzē gurķus un tomātus), to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem. Skolēni, redzot reālo darba vidi un klausoties mācību ekskursijas vadītāja stāstījumā, uzzināja, kādas profesijas (inženieris, fiziķis, agronoms, ornitologs, šoferis, grāmatvedis un citas) ir nepieciešamas uzņēmumā, cik daudz darbinieku nodrošina darbu poligonā, kāds darba aprīkojums un iekārtas nodrošina uzņēmuma darbību.  

       Paldies par sadarbību un atsaucību SIA “Getliņi”  pārstāvjiem!

       Paldies par atbalstu Jelgavas 4.vidusskolas 4.b un 4.d klašu audzinātājām.

       Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību ekskursijām uz SIA “Getliņi EKO” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Attēlus skatīt


22.04.2020.

Ēnu dienas konference izskanējusi!


       Ēnu dienā gūtos iespaidus skolēni vispirms prezentēja savās klasēs. Interesantākie Ēnu dienas stāstījumi tika izvirzīti skolas Ēnu dienas konferencei, kur tika apskatītas dažādu jomu profesijas. Vērojot prezentācijas, secinājām, ka nav mazu vai nesvarīgu darbu un profesiju! Visi darbi ir lieli, ja vien profesija izvēlēta ar sirdi un pienākumi tiek veikti ar prieku. Un ieguvums ir milzīgs, jo katrs jaunietis ir soli tuvāk sev piemērotākās profesijas izvēlei. Paldies jauniešiem par dalību konferencē! Dalībnieki:


Matīss Baškevics (10.c kl.) ēnoja ķirurgu;
Nata Vija Arone (8.a kl.) ēnoja antropologu;
Anna Marija Zelmene (8.c kl.) ēnoja terapeitu;
Sanija Mālniece (9.d kl.) ēnoja mārketinga vadītāju;
Aurika Vorobjova (9.d kl.) ēnoja grāmatvedi;
Santa Borisova (8.b kl.) ēnoja tiesnesi;
Paula Monta Popova (11.b kl.) ēnoja zvērinātu advokātu;
Ričards Andris Lešinskis (9.d kl.) ēnoja zemessargu;
Anna Laurinoviča (11.b kl.) ēnoja datorspēļu izveidotāju;
Daniels Rafaels (11.a kl.) ēnoja uzņēmuma "Magnēts" direktoru;
Andris un Māris Šīni (8.d kl.) ēnoja žurnalistu;
Tīna Kamola (8.b kl.) ēnoja aktieri;
Agnese Pētersone (12.a kl.) ēnoja aktieri un režisoru.

Attēlus skatīt


 22.04.2020.

 Karjeras atbalsts pasākums „Iepazīsti ražošanas procesu Ⅲ un Ⅳ”

       2020.gada 11.un 12.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma „Iepazīsti ražošanas procesu Ⅲ un Ⅳ” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 4.b (11.03.) un 4.d (12.03.) klases skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Getliņi EKO”, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu. Mācību ekskursijas laikā skolēni noskaidroja, ka poligons ir viens no modernākajiem Eiropā un šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs. SIA “Getliņi EKO” pārstāvis Nauris Vējonis stāstīja par “zaļās domāšanas" pamatprincipiem, videi draudzīgu saimniekošanu, iepazīstināja skolēnus ar poligona vēsturi, šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi, moderni aprīkotām siltumnīcām (audzē gurķus un tomātus), to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem. Skolēni, redzot reālo darba vidi un klausoties mācību ekskursijas vadītāja stāstījumā, uzzināja, kādas profesijas (inženieris, fiziķis, agronoms, ornitologs, šoferis, grāmatvedis un citas) ir nepieciešamas uzņēmumā, cik daudz darbinieku nodrošina darbu poligonā, kāds darba aprīkojums un iekārtas nodrošina uzņēmuma darbību.

       Paldies par sadarbību un atsaucību SIA “Getliņi” pārstāvjiem! Paldies par atbalstu Jelgavas 4.vidusskolas 4.b un 4.d klašu audzinātājām.

       Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību ekskursijām uz SIA “Getliņi EKO” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Attēlu skatīt


22.04.2020.

Karjeras atbalsts pasākums „Profesijas animācijā"

        2020.gada 11.un 12.martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma „Profesijas animācijas veidošanā” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas vairākas sākumskolas un pamatskolas klases (3.b, 3.c, 4.a, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d , 5.e) noklausījās lekciju par dažādām profesijām (scenārists, režisors, mākslinieks, kadruplānu zīmētājs, animators, animatora asistents un citām) animācijas veidošanā, uzzināja par katra iesaistītā speciālista galvenajiem darba pienākumiem, bet radošās līdzdarbošanās laikā skolēni izmēģināja dažādas animācijas tehnikas, apguva scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustību un filmēšanas pamatus un izveidoja īsu animācijas filmu.

        Paldies par sadarbību un atsaucību biedrības “MultenKulten” pārstāvjiem! Paldies par atbalstu Jelgavas 4.vidusskolas 3.b, 3.c, 4.a, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d ,5.e klašu audzinātājām!

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu “Profesijas animācijas veidošanā” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

 Attēlu skatīt


 20.02.2020.

Karjeras atbalsts pasākums mācību ekskursija

 “Iepazīsti dizainera profesiju!”

IK “Tēma - mode”, Daiga Latkovska

               2020.gada 20.februārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Iepazīsti dizainera profesiju!” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 4. un 5. klašu interesentu grupa devās mācību ekskursijā pie modes nama “Tēma” īpašnieces un dizaineres Daigas Latkovskas. Mācību ekskursijas laikā skolēni noskaidroja, kādi ir dizainera ikdienas darbi (pareizi noņemt mēru, veidot dizainu un maketu, konstruēt tērpu, to sašūt, piemeklēt vispiemērotāko audumu tērpam, komunicēt ar klientiem, plānot un prognozēt tērpa izgatavošanas izmaksas un citi). Sarunā ar dizaineri skolēni uzzināja, kādas ir specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības ir nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos šajā jomā. Skolēni redzēja reālo darba vidi, apskatīja darbam nepieciešamas šūšanas tehnoloģijas iekārtas, instrumentus un datorprogrammas. Darbojoties jauno dizaineru darbnīcā, skolēni izzināja sevi un izdarīja secinājumus par dizainera darba piemērotību vai nepiemērotību sev.

             Paldies par sadarbību IK “Tēma-mode” Daigai Latkovskai un Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām: Guntai Klešnikai, Verai Kokarēvičai –Gerķei, Gunitai Strupkai un citām.

             Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu “Iepazīsti dizainera profesiju!” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.


5.02.2020.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Darbs un pasaule”

       Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 5. un 6. februārī mūsu skolas 10.c, 11.a, 11.b, 12.a un 12.b klašu skolēniem notika personīgās izaugsmes nodarbības, kurās skolēni tika iepazīstināti ar mērķu plānošanas metodiku, lai strukturēti un radoši skolēni paši spētu izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu. Izmantojot mērķu kartes, skolēni reālam laika posmam plānoja uzdevumus sevis attīstīšanai.

Būtiskākais, ko jaunieši ieguva šajā seminārā: „Jāizvirza un jāīsteno savi mērķi; savas dzīves karognesējs esmu es pats; nevajag padoties; apzināties savas vēlmes un pieņemt savus lēmumus, nevis ietekmēties no citiem; tiekties uz saviem mērķiem vēl un vēl, mācīties no savām kļūdām un nepadoties; ar sevi jāstrādā nepārtraukti; lai sasniegtu savus lielos mērķus, jāsāk ar mazām lietām; mācības ir sasodīti svarīgas; jādzīvo sava labākā dzīve; pozitīva attieksme ietekmē darba kvalitāti; vidusskola ir jāpabeidz maksimāli labi; seminārs bija labs atgādinājums strādāt pie saviem mērķiem jau TAGAD; vajag izmantot iespējas un pilnveidot sevi kā vien var; galvenais ir ticēt sev, ka es spēju paveikt visu, ko vēlos!”

Liels paldies biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” lektorei Anitai Dzelzkalējai par izzinošajām un aizraujošajām nodarbībām!

PKK Zanda Kursīte


15.01.2020.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Prakse.lv seminārs”

       2020. gada 15.janvārī vidusskolas klašu skolēniem bija iespēja iepazīt uzņēmuma „PRAKSE.LV” daudzveidīgo piedāvājumu. Seminārā skolēni tika informēti par pirmās darba pieredzes gūšanu pie darba devējiem Virtuālajā praksē, iespēju iepazīt profesijas un darbu uzņēmumos, iejusties un risināt reālas darba situācijas. Gatavojoties nākošajam mācību posmam – studijām, jaunietim ir svarīgi dažādos veidos pārliecināties, kura profesija ir piemērotākā, uzzināt, kurš ir sapņu darba devējs, un pierādīt sevi darba devējam, saņemot uzaicinājumu uz prakses vai darba interviju.

Domāju, daudziem šī informācija noderēs nākotnes profesijas meklējumos.

Paldies SIA “Prakse.lv” pārstāvim Kristapam Bērziņam par interesantajām nodarbībām!

PKK Zanda Kursīte


14.01.2020.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“ IT pasaules profesiju izzināšana”

       2020. gada 14.janvārī 6.a, 6.c, 6.d un 6.e klašu skolēniem notika lekcijas/darbnīcas, kuru laikā skolēni izzināja daudzveidīgo IT pasauli, tika iepazītas IT pasaules profesijas un programmētāja profesijas darba ikdiena. Skolēniem radās priekšstats par nepieciešamo izglītību, iemaņām un prasmēm darbā ar informācijas tehnoloģijām, iegūta izpratne par vizuālās programmēšanas pamatprincipiem. Skolēniem, praktiski darbojoties,  tika rādīta saikne starp informātikas mācību stundām iegūtām zināšanām un profesionālo iemaņu apgūšanu turpmākās IT jomas karjeras izvēlē. Darbnīcas laikā skolēni guva izpratni par micro:bit mikrodatora uzbūvi un programmēšanas vidi. Nodarbības laikā dalībnieki izveidoja vairākas īsas programmas, kuras kontrolē mikrodatoru ierīces.

Pasākums notika ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ‘’Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” atbalstu.

Paldies SIA “LearnIT” pasniedzējiem Žanetei Beišai un Kasparam Irbem par interesantajām nodarbībām!

 

PKK Zanda Kursīte


14.01.2020.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Kurš atbildīgs par manu karjeru?”

       2020. gada 14.janvārī mūsu skolas 9.A un 9.D klašu jauniešiem, lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola ekspertes Kristīnas Sprūdžas vadībā, bija brīnišķīga iespēja pārdomāt, kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies. Lekcijas - diskusijas laikā skolēni izprata veiksmīgas karjeras veidošanas aspektus, guva apstiprinājumu nozīmīgākajām nākotnes kompetencēm – saskarsmes prasmēm, etiķetes un pieklājības normu ievērošanas prasmēm, spējai gudri izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Lekcijas - diskusijas laikā skolēni apzinājās pirmā radītā iespaida,  uzvedības un apģērba nozīmi personības veidošanā. Skolēnos tika veicināta spēja apzināties, kāda rīcība reālā vai virtuālā vidē veicina vai apdraud veiksmīgas karjeras veidošanos.

Pasākums notika ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ‘’Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” atbalstu.

Paldies Kristīnai Sprūdžai par interesanto nodarbību!

Paldies par atbalstu klašu audzinātājām R.Grubinskai un E.Mahoņinai – Mahinai!

 

PKK Zanda Kursīte


09.01.2019.

Karjeras atbalsts pasākums

 “Manas spējas, prasmes un profesija”

SIA “Point of You”, Jolanta Priede

       2019.gada 11.decembrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Manas spējas, prasmes un profesija” ietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 3.a un 3.d klases skolēni piedalījās nodarbībās, ko vadīja lektore, biznesa un karjeras konsultante Jolanta Priede. Nodarbībās caur multfilmu tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm, par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Turpinājumā notika saruna, kāpēc vispār nepieciešams strādāt, kādi ir plusi un mīnusi skolēnu izvēlētajai animācijas filmas varonim piemērotākai profesijai.

        Paldies par sadarbību SIA “Point of You” valdes priekšsēdētājai J.Priedei un Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām Andai Mērniecei un Simonai Olšauskai.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu “Manas spējas, prasmes un profesija” sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

 Vairāk attēlu skatīt


05.11.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Būvē savu karjeru pats!”

      2019.gada 5.novembrī 7.a, 7.b, 7.d, 8.b, 9.b klašu skolēniem notika personīgās izaugsmes nodarbība, kuras laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem un guva priekšstatu par  sava pozitīvā potenciāla  nozīmi karjeras veidošanā. Personīgās izaugsmes nodarbības laikā skolēni apzinājās savu pozitīvo potenciālu un resursus – skolēni izzināja sevi, paskatījās uz sevi radošā veidā. Izaugsmes trenera vadībā skolēniem tika veicināta emocionālās inteliģences un sadarbības, komunikācijas prasmju attīstība, pilnveidotas analītiskās prasmes, skolēni tika rosināti uzņemties atbildību par savu dzīvi.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


18.11.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

“Profesiju daudzveidība zoodārzā” I un II

      Projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 2019.gada 17. un 18.oktobrī Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā 6.b un 7.c klases skolēniem notika mācību izzinošā ekskursija, kuras laikā tika iepazītas nepieciešamās profesijas (personāla daļas vadītāja, dzīvnieku kopējs, zoologs, veterinārārsts, entomologs, dārznieks u.c.) dzīvnieku kopšanā un uzturēšanā. Gids stāstīja par nepieciešamo izglītību un darba prasmēm, par personības rakstura īpašībām, par galvenajiem darba pienākumiem, par speciālo apģērbu un aprīkojumu, kā arī par profesijas izvēles motīviem. Apmeklējot akvārija zāli, terārija ēku tika iepazītas reālās darba vietas, darba apstākļi, darba ikdiena un vide. Sarunas laikā tika noskaidrots par karjeras izaugsmes iespējām darbā ar dzīvniekiem, par darba bīstamības un grūtības pakāpi. Skolēni varēja novērtēt savu piemērotību darbā ar dzīvniekiem.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām R.Zariņai un D.Dombrovskai -  Baškirovai.

      PKK Z.Kursīte un L.Jaščenko

Vairāk attēlu skatīt


08.10.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

"Iepazīsti ražošanas procesu" I

       2019.gada 8.oktobrī  11.A  un 12.A klašu skolēniem notika mācību ekskursija uz SIA “Duke”, "Terēnos", Vilces pagastā, kur Lolita Duge skolēnus iepazīstināja ar lauksaimniecības uzņēmuma ražošanas procesu un ražošanā nepieciešamajām profesijām. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar profesijām, darba vidi, ražošanai nepieciešamo aprīkojumu, tika gūts priekšstats par uzņēmuma rašanās principiem, ražošanas procesu un uzņēmuma darbībā nepieciešamajām profesijām. Skolēni noskaidroja, kādas prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem. Skolēni guva priekšstatu par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un īstenošanu, dažādajām saimniecībā aptvertajām lauksaimniecības. Skolēni izprata augstas kvalitātes un dabīga produkta ražošanas nozīmīgumu veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām R. Bogdanovai un M. Aprānei.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


01.10.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Medijpratība un kritiskā domā„šana”

      Septembrī  iniciatīva "Pilna doma" izteica aicinājumu Latvijas vidusskolām pieteikties aizraujošām mācību nodarbībām par medijpratības un kritiskās domāšanas veicināšanu.

      24. septembrī šāda nodarbība notika mūsu skolā, kad pie jauniešiem viesojās radio “Pieci.lv” žurnāliste Karmena Stepanova.

      Nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai mācīties no žurnālistes pieredzes, bet arī aktīvi līdzdarbojoties, uzzināt, kādēļ medijpratība un kritiskā domāšana ir svarīgas prasmes, veikt praktiskus uzdevumus vērtējot informācijas ticamību gan lasot ziņas, gan apskatot sociālo tīklu ierakstus.

      Paldies Karmenai Stepanovai un viņas kolēģiem par interesanto nodarbību!

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


01.10.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Swedbank praktisko mācībstundu programmas „Dzīvei gatavs” ekonomikas stunda 11. klašu skolēniem.

      7.oktobrī,  iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

      Paldies par nodarbību Swedbank pārstāvei Valerijai Jurevicai!

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


04.11.2019.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

"Iepazīsti ražošanas procesu" II

      2019.gada 4.novembrī 10. klašu skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratoriju un SIA Getliņi EKO.

      Mācību ekskursijas mērķis bija rast priekšstatu par Latvijas uzņēmumu ražotņu darbības specifiku, iesaistītajām profesijām, darba ikdienu, darbā nepieciešamo aprīkojumu un uzņēmuma darbības principiem.

      VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas vadītājs Viktors Tams stāstīja par autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, par pētnieciskiem darbiem un pārbaužu veikšanu asfaltbetona rūpnīcās, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī par šķembu, bitumena un citus izejmateriālu pārbaudi no kuriem top ceļi. Skolēni dzirdēja par profesijām, darba vidi, prasmēm, rakstura īpašībām, kas nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem.

      SIA Getliņi EKO sabiedrisko attiecību speciālists Nauris Vējonis stāstīja par „zaļās domāšanas” pamatprincipiem, videi draudzīgu saimniekošanu un SIA „Getliņi EKO” ilgtspējīgās attīstības politiku. Nauris Vējonis iepazīstināja skolēnus ar poligona vēsturi un darbību šodien, šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi, atšķirībām starp atkritumu poligonu un izgāztuvi, energobloka darbību no gāzes iegūšanas brīža līdz elektrības un siltuma ražošanai, moderni aprīkotām siltumnīcām, to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem, videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanas veidu. Mācību ekskursijā tika stāstīts par profesijām, prasmēm,  rakstura īpašībām, kas nepieciešamas uzņēmumā strādājošajiem. Īpaši mācību ekskursija būs piemērota topošajiem inženieriem, fiziķiem, agronomiem un ornitologiem.

      Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

      Paldies par sadarbību klašu audzinātājām I.Drēskai un A.Pitrānei.

      PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


31.10.2019.

Karjeras atbalsta pasākums

"Uzdrīksties uzvarēt!”

          2019.gada 31.oktobrī 11.B.klases skolēnu grupa devās uz Rīgu, Starptautisko izstāžu centru „Kīpsala”, lai piedalītos uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Uzdrīksties uzvarēt”. Konferencē uzņēmēji un savas jomas eksperti dalījās vērtīgās zināšanās un savā pieredzē, lai iedvesmotu jauniešus uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, sekot saviem sapņiem, būt labākajiem un pieņemt karjeras lēmumus.

         Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

         Paldies par sadarbību klašu audzinātājam U.Ozolam.

PKK Z.Kursīte

Vairāk attēlu skatīt


17.10.2019.

Karjeras atbalsts pasākums mācību izzinošā ekskursija

 „Profesijas jomā CILVĒKS-DABA ” Ⅰ

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

        2019.gada 17.oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Profesijas jomā CILVĒKS-DABAietvaros Jelgavas 4.vidusskolas 1.b un 2.e klases skolēni devās mācību izzinošā ekskursijā uz LU Botānisko dārzu. Skolēni, piedaloties mācību izzinošajā ekskursijā, noklausījās stāstu, ka botāniskais dārzs ir speciāli ierīkota vieta, kur tiek kultivēti dažāda veida augi un ka bagātīgas kokaugu, ziemciešu, pārtikas un oranžēriju augu kolekcijas padara dārzu par iecienītu izglītības un atpūtas vietu visa gada garumā. Mācību izzinošās ekskursijas turpinājumā skolēni saprata, ka profesijas jomā “Cilvēks-daba” ir ļoti daudzveidīgas profesijas. Gidi stāstīja, ka visas profesijas LU Botāniskajā dārzā dalās trijās lielās nozarēs: zinātniskās (zinātnieki, pētnieki, selekcionāri un citas), dārznieki (augu aprūpētāji, dārza arhitekti, stādu audzētāji un citas), kā arī pasākumu organizētāji-visi cilvēki, kas nodarbojas ar LU Botāniskā dārza popularizēšanu, strādā ar cilvēkiem, rīko un vada pasākumus (gidi, nodarbību vadītāji un citas). Skolēni tika informēti par šo profesiju pārstāvju darba ikdienu un pienākumiem, darbā izmantoto aprīkojumu, par grūtībām un gandarījumu darbā ar augiem. Nobeigumā skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

         Paldies par sadarbību LU Botāniskā dārza pārstāvjiem un Jelgavas 4.vidusskolas klases audzinātājām Mārai Paspārnei un Īrisai Kazibajevai.

        Pārskatu par karjeras atbalsta pasākumu mācību izzinošu ekskursiju uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Ludmila Jaščenko.

Vairāk attēlu skatīt


20.10.2019.

Karjeras nedēļas 2019. atskaite (WORD)


17.10.2019.